خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

تحقیق جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

دانلود تحقیق  جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

دانلود پژوهش جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
تحقیق ایران شناسی و ایران شناسان مهم
لمبتون و قحطی نان
میس لمبتون و كودتای 28 مرداد   
بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال 
تاریخچه ورود اندیشه ماركسیستی به ایران 
تاریخنگاری ماركسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف)    
دانلود تحقیق  جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
جریانهای اصلی تا
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 1594 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 186

تحقیق  جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی »

            نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درك كردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم كردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می كند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….»[1].

            غرض از نقل دو قول مذكور این بود كه در آغاز، علم تاریخ در بیشتر كشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای كشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست كه در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلكه بر عكس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یك اثر تاریخی واقعی كه متعلق به این دوره باشد در دست نیست.

            اشپولر می گوید: « در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند (پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود. »[2]

            وی پس از ذكر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد كه بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت كه در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینكه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند[3]  همچنانكه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی كه ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می كردندن، می تواند دلایل دیگر این رویكرد در عرصه تاریخنگاری باشد.

            درست است كه شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را كه بی شك با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی كامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار كرد.

 


[1] - یكتایی، مجید، تاریخ شناسی، ص 12.

[2] - اپپولر – برتولت، مقاله تكوین تاریخنگاری ایران، مندرج در كتاب تاریخنگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند ص 14 – 13.

[3] - همانجا، ص 15.

فهرست مندرجات

بخش اول

كلیات

فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی                                                    1

فصل دوم: كلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی                                                                      13

 

بخش دوم

جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی

فصل اول: جریان شرق شناسی

شرق شناسی و دیرینه آن                                                                                           33

ایران شناسی و ایران شناسان مهم                                                                             41

سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی                                                             50

روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون                                                                  61

 4-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران                                                                                64

الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی                                    66

ب- لمبتون و قحطی نان                                                                                           75

ج- میس لمبتون                                                                                                      80

د- میس لمبتون و كودتای 28 مرداد                                                                         86

 

فصل دوم: جریان ناسیونالیستی

كارنامه فرهنگی                                                                                                        103

1- تاریخنگاری محتاط                                                                                                 103

2- ناسیونالیستی محافظه كار                                                                                    111

بخش سوم

جریان آكادمیك

بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال                                                                                           118

 

بخش چهارم

جریان ماركسیستی

جریان ماركسیستی                                                                                                          130

فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش ماركسیسم                                                             132

فصل دوم: اندیشه های اساسی ماركس در باب تاریخ                                                       132

     الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالكیت خصوصی و الغای دولت            139

فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه ماركسیستی به ایران                                            142

فصل چهارم: تاریخنگاری ماركسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف)                           155

            الف- علمی بودن تاریخ                                                                                       158

            ب- سیر تاریخ ایران                                                                                            159

            ج- شخصیت در تاریخ                                                                                          163

            د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ                                                                          164

            هـ- سبكی برانگیزنده- موضوعی واحد                                                                    165

 

بخش پنجم

نتیجه گیری كلی

نتیجه                                                                                                                             169

فهرست منابع                                                                                                              184

 

دانلود تحقیق  جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلویادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->