خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون mmpt

دانلود پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون mmpt
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t


چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زندگی هستند كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده كه آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشكلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند . 

فهرست 

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده                                                                                       1

فصل اول: كلیات تحقیق                                                             2

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                5

سوال مسئله                                                                              6

اهداف تحقیق                                                                              6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             6

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                      8

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی                                                       9

اختلال وسواس-بی اختیاری                                                                 19

تعریف                                                                                      19

شكل گیری وسواس در جریان تحول                                                     25

ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV                   33

دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری                          35

الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری                            49

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی                                                                  52

الگوهای غریزی                                                                                   54

مكانیزمها و كنشهای فعالیت جانشینی                                                    55

فعالیت های جانشینی در انسان                                                    56

آیینهای وسواسی                                                                                 57

رهنمودهایی در زمینه درمانگری                                                  59

درمانگری شناختی-رفتاری                                                                  63

دارو درمانگری                                                                          66

نتیجه گیری كلی درباره شیوه های درمانگری                                         68

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور                                            69

فصل سوم: تعیین روش تحقیق                                                  71

متغییرهای تحقیق                                                                                 72

جامعه مورد مطالعه                                                                    73

حجم نمونه                                                                                73

روش نمونه گیری                                                                      73

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                        74

روش تحقیق                                                                              75

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              76

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                     77

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون                                        78

جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی                                                         81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                 82

بحث و نتیجه گیری                                                                     83

پیشنهادات                                                                                 86

محدودیت                                                                                   87

ضمائم پرسشنامه m.m.p.I                                                               88

پاسخنامه                                                                                  94

منابع-ماخذ                                                                                95

دانلود پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.tادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طری,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->