خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق لیپید ها

تحقیق لیپیدها

دانلود تحقیق لیپید ها

تحقیق لیپیدها
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

لیپیدها

************* فهرست *************

سوخت و ساز و چربی

هضم : جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی

هضم و جذب لیپیدهادر غیر نشخوارکنندگان

هضم و جذب لیپیدها در نشخوار کنندگان

انتقال لیپید : متانوسیم لیپید پروتئین

سنتز و آماده سازی لیپید :

سنتز لیپید( لیپید زنر )

طویل و اشباع زدایی

سنتز گلیسرولیپید

ترکیب اسید چرب شیر ، ماهیچه و چربی بدن

متابولسیم لیپید در کبد:

متابولسیم پروسکی سومال : (Proxy somod)

متابوسیم اسیدهای چرب ضروری

چشم انداز های اینده

************* قسمتهایی از متن *************

سوخت و ساز و چربی

از دیر باز مطالعه جذب و سوخت و ساز چربی در حیوانات مزرعه برمحور نقش لیپیدهای رژیمی در فراهم كردن انرژی رژیمی و در فرایند رسوب چربی در گوشت شیر و تخم مرغ بوده است علاقه به این زمینه ها بدلیل اهمیت رسوب چربی در تعیین اثر بخشی آن زیاد است . بعلاوه سوخت و ساز لیپید ها در كبد جزئی لاینفك از تولید حیوانی و عامل كلیدی در توسعه اختلالات سوخت و ساز از قبیل كتوزیس و كبد چرب است در نتیجه این فصل عمدتا توجه به جنبه های هضم ،جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی ، سوخت و ساز لیپید و سوخت و ساز لیپید در كبد می باشد.

علاوه بر  نقش  اصلی لیپیدها به عنوان مواد انرژی زا می باشند. بسیاری از نقش های چربی ها به عنوان واسطه های لیپوژنیتیکی  و پیام رسان های ثانویه در فرایند هدایت علامتنی می باشد. یك بررسی از این عملكرد ها نیز ارائه می شود .

هضم : جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی

هضم و جذب لیپیدهادر غیر نشخوارکنندگان

لیپیدها یی كه بوسیله حیوانات غیر  نشتخوار گر مصرف می شوند عمدتا تری گلیسریدها هستند به استثنای حیوانات علفخوار از قبیل اسب ها و خرگوش ها میتوانند مقادیر قابل توجهی از گالا كتولیپیدها از مواد رویشی مصرف كننده فعالیت پروتیولیتیك در دوره  می باشند که به رها نمودن لیپیدها از ماتریس های تغذیه كمك می كند و شرایط اسیدی و فعالیت تكان دهنده ای  كه به وسیله حركات دودی معده انجام می شود. لیپیدها خاصیت  امولسیون ریزی لیپاز در معده را دارند  كه می تواند ناشی از آنزیم هایی باشد كه تجزیه می شوند و بوسیله غدد بزاقی ترشح می شوند لیپاز بزاقی به همراه ناحیه فوندوس معده انجام می شود . لیپاز بزاقی دارای فعالیت هیدرولیك مشخصی در PH نزدیك به لیپاز معده است لیپاز معده ای فعالیت های بهتری در حیوانات نوزاد وجود دارد وو فعالیت هیدرولیتیك بهتری در جهت تری گلیسرید شیر نسبت به لیپاز لوزالمعده ای دارد. لیپاز معده ای عمدتا به زنجیز های اسیدهای چرب بازنجیره متوسط و كوتاه حمله می كند دروضعیت sn-3 تری ا سیل گلیسرول از قبیل انهایی كه در شیر نشخوار كنندگان و خوك ها شایع است میباشد. ...

...

هضم و جذب لیپیدها در نشخوار کنندگان

حیوانات نشخوار کننده و غیر نشخوار کننده با توجه با استراتژی هایی برای هضم لیپید متفاوت اند . عمدتاً به دلیل ویژگی لیپیدهای رژیم غذایی و فرایند های میکروبی در نشخوار  در نشخوار کنندگانی که از علوفه تغذیه می کنند ، لیپیدهای رژیمی عمدتاً شامل گالاکتولیپیدها دیگر گلیکولیپیدها است که غنی از اسید لینولنیک هستند  ( 3 : 18 )

دیگر اجزای متراکم سهیم درتری اسیل کلیسرول هایی  هستند که اسید لینولینک بالایی دارند

دانه های روغنی و چربی های  حیوا نی سهیم در تری اسیل گلیسرین ها هستند . یک تنوع محصولاتی چربی تجاری موجود است منجله صابون های کلسیم اسید های چرب زنجیر بلند اشباع شده یا تری اسیل کلسیرول یا اکثر اسیدهای چرب آزاد اشباع شده فسفو لیپیدهای اجزای  کوچکتری از دانه ها و علوفه ها هستند .

باکتری ها و پروتوزاها در نشخوارکنندگان  لیپیدها پیچیده را به اسیدهای چرب زنجیره بلند خود هیدرلیز می کنند.

اسیدهای چرب غیر اشباع شده هیدرلیز می شوند.باکتری ها و پروتوزاهای نشخوارکنندگان اسیدهای چرب غیراشباع راطی فرایند هیدروژناسیون به اسیدهای چرب اشباع تبدیل می کنند . مستلزم جمعیت مختلفی از گونه های میکروبی است . بیوهیدروژناسیون لینولئیک اسید از طریق توالی واکنش هایی رخ می دهد . مستلزم جمعیت مختلف ی از گونه های میکروبی  است . بیوهیدروژناسیون لینولئیک از طریق توالی واکنش  هایی رخ می دهد که در شکل 1-5 نشان داده می شود . اولین واکنشی ایزومریزاسیون و cis-12  , cis-9 لینولئیک اسید را به شکل cis-9 , trans-11 تبدیل می شود و معروف به لینولئیک اسید پیوندی است

مقادیر کم ایزومرهای trans از هیدروژناسیون می گریزند و از روده کوچک جذب می شوند . این ایزومرها با شیر و گوشت امتزابع می یابند که محتوای برتر نسبی آنها در محصولات نشخوار شده را شرح می دهند . ...

...

دانلود تحقیق لیپید ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق لیپید ها ,

تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله مبانی زیست شناسی

مقاله مبانی زیست شناسی

دانلود مقاله مبانی زیست شناسی

مقاله مبانی زیست شناسی
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مبانی زیست شناسی

قسمتهایی از متن:

مواد آلی

ساختمان سلول های زنده از چهار گروه اصلی مولکول های آلی تشکیل شده است. پروتئین ها، ئیدراتهای کربن، چربیها واسیدهای نوکلئیک (هسته ای).

پروتئین ها: موادی هستند که سلول ها برای رشد ونگهداری از خود به آنها نیاز دارند این مواد از اتمهای کربن، هیدروژن، اکسیزن، نیتروزن وگوگرد تشکیل شده اند. پروتئینها مولکول های بزرگی هستند که از واحدهای کوچکتری که اسید آمینه نامیده می شوند ساخته شده اند.

گیاهان از محصولات فتوسنتز ومواد معدنی که از خاک می گیرند استفاده می کنند ومولکول های پروتئینی مورد نیاز خود را می سازند. جانوران ، گیاهان را می خورند وپروتئین های بدن آنها را به واحدهای سازنده شان یعنی اسیدهای آمینه می شکنند وسپس از این اسیدهای آمینه پروتئین های حیوانی را می سازند.

آنزیمها : مولکول های پروتئینی هستند که نقش کاتالیزور حیاتی را در بدن موجودات زنده ایفا می کنند آنزیمها سرعت انجام واکنش های شیمیایی را در بدن جانوران افزایش می دهند آنها به مولکول های اولیه می چسبند وباعث ترکیب شدن آنها با یکدیگر ویا تجزیه آنها به مولکول های ساده تری می شوند. در طی انجام واکنش چطور آنزیمها فعالیت می کنند. ساختمان آنزیم دست نخورده باقی می ماند بنابراین می تواند بارها وبارها در واکنش شرکت کنند البته عمل آنزیمها اختصاصی است وتنها در یک نوع واکنش شرکت می کنند آنزیمها به علت ساختمان خاصی که دارند در دما معینی قادر به فعالیت هستند.

ئیدراتهای کربن : مهمترین منبع انرزی هستند. آنها از اتمهای کربن، هیدروزن واکسیژن ساخته شده اند. ...

...

چگونه بدن با بیماریها مبارزه می کند؟

بیماری ایجاد اختلال در اعمال طبیعی بدن است. بیماریها بسیار گوناگون هستند تعدادی از آنها بوسیله موجوداتی به نام انگل که در روی موجود زنده دیگری زندگی می کنند ایجاد می شوند وتعدادی نیز بوسیله باکتری های بیماریزا تولید می شوند.

عده ای از بیماریها نیز بواسطه کمبودهای تغذیه ای نقصهای ژنتیکی، گازهای سمی وکهولت سن گریبانگیر انسانها می شوند.

موجودات بیماریزا

موجودات بیماریزا چهار گروه هستند: ویروسها، باکتریها، پروتوزه آ وقارچها.

ویروسها : رشتهای دزوکسی ریبو نوکلئوتید هستند که به وسیله پوشش پروتئینی احاطه شده اند. آنها به تنهایی نمی توانند زندگی کنند بلکه بداخل سلول ها می روند واز مواد درون آنها تغذیه کرده وتولید مثل می کنند بدین ترتیب این سلول ها بوسیله ویروسها کشته می شوند. بیماریهای سرماخوردگی وآنفلونزا بوسیله ویروسها ایجاد می شوند.

باکتریهای بیماریزا: بعضی باکتریها با تولید فرآورده های سمی باعث ایجاد بیماری می شوند. بدبختانه بدن انسان به علت داشتن مواد غذایی فراوان محیط مناسبی برای رشد وتکثیر باکتریهاست. باکتریهای مختلف بیماریهای گوناگونی ایجاد می کنند که تعدادی از آنها در زیر نشان داده شده اند. ...

...

تولید مثل

تولید مثل را به معنای اعم می توان گسترش ماده زنده در زمان ومکان دانست. اهمیت این فرآیند برای همانند سازی موجودات زنده آشکار است. زیرا ساخته شدن واحدهای زنده جدید جانشینی موجود زنده را امکان پذیر می سازد ومقدار توده زنده را در همه ترازهای ماده افزایش می دهد. جانشینی موجودات زنده تباهی سلول ها وجانداران کامل یا گونه ها را که حاصل فرسودگی طبیعی یا نتیجه سانحه وبیماری است جبران می کند. التیام ونوپدیدی دو خصوصیت جانشینی ماده زنده اند حاصل افزون شدن واحدهای زنده افزایش مقدار ماده زنده است.

تولید مثل در جانوران

جانوران ممکن است به شیوه های مختلفی تولیدمثل کنند ولی تولیدمثل جنسی در همه جانوران انجام می شود. در بیشتر جانوران جنسهای نروماده از هم جدا هستند ولی در برخی از آنها به خصوص آنهایی که تحرک کمتری دارند دستگاه های تولیدمثلی نروماده هر دو در یک جاندار دیده می شود. به این حالت هرمافرودیسم می گویند.

سلول های زاینده

سلول های جنسی نروماده یا گامتها در اعضایی به نام گناد ساخته می شوند. گناد نر را بیضه وگناد ماده را تخمدان می گویند. بیضه ها گامت نر یا اسپرم وتخمدان ها گامت ماده یا تخمک تولید می کنند. تعداد کروموزوم های گامتهای هر جانور نصف تعداد کروموزوم های بقیه سلول های آن جاندار است. ...

...

دانلود مقاله مبانی زیست شناسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله مبانی زیست شناسی ,

تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق ضرورت حفاظت از محیط زیست

محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

دانلود تحقیق ضرورت حفاظت از محیط زیست

تحقیق ضرورت حفاظت از محیط زیست
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

بخشهایی از متن:

مقدمه

محیط در فارسی به معنای احاطه كننده و در برگیرندة دنیا بوده و معادل انگلیسی آن Environment ( محیط متغیر و ناپایدار) میباشد  . بطوركلی میتوان گفت كه محیط اصطلاح جامعی برای تشریح شرایطی از قبیل محل، ‌درجه حرارت ،‌نور، آب و غیره است كه موجودات زنده در آن زندگی می كنند . اما محیط زمانی مورد بررسی است كه درآن ارتباطات بین عناصر و اجزای تشكیل دهندة آن مد نظر قرار گیرند و به همین خاطر علم اكولوژی یا بوم شناسی این ارتباطات را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت بهتر ،‌اكولوژی دانش بررسی رابطه بین موجودات زنده با یكدیگر و با محیط زیست میباشد (10و6) . زندگی نوع بشر محیطی سالم و استفاده از هوا، خاك و آب غیر آلوده حق طبیعی هر انسانی می باشد و انسان بنا به سرشت خود و سیستم هایی كه در خلقت او وجود دارد، نیاز به هوایی پاك و محیط طبیعی سالم، تابش كافی آفتاب ، تامین غذای سالم ، آرامش و آسایش ، درجه حرارت و رطوبت و فشار هوای متعادل و بالاخره شرایط مناسب برای استفاده از ابزار مختلف دارد . با وقوع انقلاب صنعتی و استفاده از انرژی های فسیلی در صنعت و احتراق و نهایتاً بدنبال توسعه شهرها و گسترش و پیشرفت تكنولوژی در دنیا تحولات عظیمی در نوع زندگی انسان و به تبع آن در محیط زیست بشر به وجود آمد كه روز به روز این تحولات موجب نگرانی بیش از پیش دانشمندان و طرفداران محیط زیست میشود  . صدمه شدید به زیست محیط كره زمین و درگیری بشریت در نبردی برای بقا موجب شده است كه تمامی ملل دنیا با هم متحد شوند. این امر نشان میدهد كه از بحران زیست محیطی دنیا ‌، شناختی جهانی حاصل شده است ولی هنوز هیچ راهكار اجتماعی مناسبی برای مقابله به این بحران وجود ندارد. بطوری كه دانشمندان و رهبران تجاری آمریكا ، طرفداران محیط زیست را آدم های بدعنق میدانند و رهبران سیاسی كشورهای جهان سوم نیر دعاوی این افراد را كوششی برای ممانعت از شركت این كشورها در روند صنعتی شدن می پندارند. لذا به جرأت میتوان گفت كه اكثر جمعیت دنیا درك صحیحی از بحران زیست محیطی ندارند. در این مقاله سعی براین است به مخاطرات زیست محیطی فرا روی بشر هزاره جدید و قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست پرداخته و در خاتمه راهكارهایی برای مقابله با بحران زیست محیطی ارائه گردد .

...

قوانین (راهكارهای )‌ ملی و بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست

بنا به اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست ، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های توسعه همگی تاكید بر جلوگیری از اختلالات زیست محیطی شهری و روستایی دارند. علاوه بر آن ، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371)‌در 21 ماده و چندین تبصره، ‌راهكارهایی را برای كنترل محیط و جلوگیری از تخریب آن ارائه داده است و این مهم را از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است . این قانون در ماده نهم تاكید دارد براین كه « اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی محیط زیست »‌ را فراهم نماید ممنوع است . منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا زمین به میزانی كه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و ... می باشد .

آنچه كه در این قانون ( ماده 15 ) پیش بینی شده ، این است كه مامورین سازمان حفاظت محیط زیست ضابطین دادگستری محسوب میشوند، كه نشاندهندة اهمیت موضوع است  .

تشدید مشكلات زیست محیطی از سال 1970 میلادی ،‌متخصصین سازمان ملل متحد را وادار كرد كه فعالیت گسترده ای را با ابعاد سیاسی ، فرهنگی ،‌اقتصادی ،‌اجتماعی و فنی انجام دهند ،‌ بطوریكه ابتدا در سال 1972 كنفرانسی با عنوان « انسان و محیط زیست » در استكهلم سوئد و بعد در سال 1992 در ریودوژانیرو برزیل با عنوان « سران زمین » برپا گردید . اولین اصل بیانیه ریو چنین بود :‌ « انسان محور اصلی توسعه پایدار و شایسته برخورداری از زندگی سالم ،‌پربار و هماهنگ با طبیعت است »‌ و اصل 25 این بیانیه به صراحت چنین می گوید : « صلح ،‌توسعه و حفاظت از محیط زیست لازم و ملزوم ‌ . در راستای كمك به حفظ محیط زیست كنوانسیون های متعدد بین المللی از جمله كنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازن ،‌ كنوانسیون تغییرات آب و هوا و كنوانسیون بین المللی آمادگی ، مقابله همكاری در برابر آلودگی نفتی . ... به اعضای اكثر ممالك دنیا رسیده است كه تقریباً در تمامی آنها جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد  . ...

...

خطر مه دود

صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون ، خطری است که هر 3 نفر از 5 نفر با آن روبرو هستند. اکثر مردم نمی‌دانند که مه دود به غیر از انسان به سایر موجودات زنده هم آسیب می‌رساند. مه دود ازنی ، مسئول صدمات زیاد به درختان کاج و نابودی محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق کشاورزی است.

هوای آلوده چیست؟

هر ماده‌ای که وارد هوا شود ، خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آن را تغییر می‌دهد و به چنین هوای تغییر یافته ، هوای آلوده گویند.

عوامل آلوده کننده هوا

 • عوامل طبیعی: فوران‌های شدید آتشفشان ، وزش توفان ، بادهای شدید و … ، گازها و ذراتی را وارد هوا می‌کنند و سبب آلودگی آن می‌شوند.
 • فعالیت انسان: کارخانجات صنعتی ، کشاورزی ، شهرسازی ، وسایل گرمازا ، نیروگاهها ، وسایل نقلیه و ... ، از عوامل آلوده کننده هوا هستند.

مواد آلوده کننده هوا

 • منوکسید کربن: گاز سمی منوکسید کربن ، بطور عمده مربوط به خودروهایی است که مصرف سوخت آنها بنزین می‌باشد. این خودروها مقدار زیادی گاز CO را از طریق لوله اگزوز وارد هوا می‌کنند.
 • دی‌اکسید گوگرد: عمدتا مربوط به نفت کوره (نفت سیاه) است که در بعضی صنایع و تاسیسات حرارت مرکزی و تولید نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • اکسیدهای نیتروژن دار: بطور عمده مربوط به نفت کوره ، گازوئیل و مقدار کمتری مربوط به مصرف بنزین و نفت سفید است.
 • هیدروکربن‌های سوخته نشده: عمدتا مربوط به خودروهایی است که بنزین مصرف می‌کنند. نفت کوره و گازوئیل در این مورد سهم کمتری دارند.

با منابع کامل

  دانلود تحقیق ضرورت حفاظت از محیط زیست


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  تحقیق ضرورت حفاظت از محیط زیست ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

  تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

  دانلود تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

  تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی
  دسته بندی پژوهش
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 2222 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 98

  مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

  قسمتهایی از متن:

  مقدمه:

  خون، به عنوان یك بافت سیال و سهل الوصول یكی از مهم ترین مایعات بیولوژیك بدن بوده كه تحت تأثیر حالات مختلف فیزیولوژیك و پاتولوژیك، تركیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می‌گردند. لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در بیماری های مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری های انسان و دام بوده است. در رابطه با آبزیان و از جمله ماهی نیز، این مهم با تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای خونی به عنوان منبأ و شاخصی برای مقایسه و قضاوت در تشخیص بیماری ها مورد تأكید قرار گرفته است.

   معمولا حجم خون ماهیان نسبت به سایر مهره داران کمتر و در ماهیان استخوانی حدودا بین 4-2 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. در لامپری ها حجم خون بیشتر و به 5/8 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد و در هاگ فیش ها حتی از این هم بیشتر است و به 17 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد. در ماهیان الاسمو برانش ها،حجم خون بین 8-6 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش شده است. در تحقیقات اولیه که بر روی آزاد ماهیان صورت گرفت، حجم خون را در حدود 5/3-3 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش کردند، اما تحقیقات اخیر نشان داد که حجم خون آن ها در حد ماهیان الاسمو برانش و بین 5 تا بیش از 7 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. ...

  ...

  1-1 خون : خون، مایعی است كه در رگ های بدن جریان دارد و نوعی بافت همبند محسوب می‌شود. اختلاف عمده بافت خون با دیگر بافت ها در این است كه ماده خارج سلولی در آن بصورت مایعی به نام پلاسما است كه پلاسما خود شامل آب ، پروتئین (آلبومین ـ گلبولین و فاكتورهای انعقادی) ، قندها (گلوكز) ، چربی و یون ها می باشد و سلول های خونی شامل اریتروسیت‌ها (گلبول های قرمز)، لكوسیت‌ها (گلبول های سفید) و ترومبوسیت‌ها (پلاكت ها) هستند. این بافت در تمامی بافت ها به جز بافت پوششی و غضروفی وارد می‌شود و تغذیه و تنفس آنها را سبب می‌شود(1).

  1-1-1 وظائف خون:

  1_ انتقال گاز (اكسیژن و گاز كربنیك) بین اندام تنفسی ، بافت ها و ذخیره اكسیژن .

  2_ انتقال مواد غذایی به بافت‌ها .

  3_ انتقال محصولات دفعی از بافت‌ها به سوی اندام های مختلف .

  4_ انتقال مواد متابولیكی اسید لاكتیك (از عضلات به كبد) .

  5_ انتشار هورمون‌ها برای كنترل اعمال بدن و تأثیر متقابل هورمون ها بر اندام های خون ساز

  6ـ تنظیم حرارت بدن با انتشار در بافت‌ها .

  7ـ انعقاد .

  8_ دفاع بدن در برابر حمله باكتری ها و ایجاد ایمنی در بدن .

  9_ تثبیت محیط داخلی مناسب برای سلول ها به منظور ایجاد PH مناسب، مواد غذایی و غیره …) .

  10_ انتقال نیرو مثل شكستن كیتین در سخت‌پوستان (4).

  1-1-2 گردش خون:

  سیستم گردش خون در ماهی ها عمدتاً به میزان زیاد و یا تماماً بسته است و قلب و مویرگ های آبششی و عمومی و رگ های بزرگ در یك آرایش خطی به هم متصلند. ماهیان در محیطی زندگی می‌كنند كه در مقایسه با اتمسفری كه تنفس می‌كنیم از نظر O2 فقیرتر است، هم چنین قلب آن ها كه ساده‌تر است باید قبل از انتشار خون به داخل بافت ها آنها را به سمت سطوح اكسیژن دار پمپاژ كند. خون، مواد مختلف از جمله یون های غیرآلی و تعدادی از تركیبات آلی مثل هورمون ها، ویتامین ها و پروتئین ها كه شامل 2 نوع  گلوبولین، 2 نوع  گلوبولین و گاماگلوبولین، آلبومین، ترانسفرین و سایر پروتیئن هاست كه در ایجاد ایمنی معین، ایجاد حالت بافری و حفظ فشار اسمزی نقش دارند (3). ...

  ...

   2-1 عوامل موثر بر تغییر پارامتر های خونی :

  الف ) عوامل غیر عفونی :

  1 ) جنس ماهی

  2 ) سن ماهی

  3 ) تغییرات دمایی

  4 ) شرایط تغذیه ای

  5 ) نحوه صید و نمونه گیری

  6 ) عوامل مسمومیت زا: الف – فلزات سنگین ، ب – آفت كش ها ، ج – شوینده های آنیونی

  ب ) عوامل عفونت زا

  1 ) باکتریایی

  2 ) انگلی

  3 ) ویروسی

  2-1-1 اثر جنس روی پارامترهای خونی ماهی:

  جنس یكی از عواملی است كه می‌تواند روی پارامترهای خونی ماهی اثرگذار باشد، در طی مطالعاتی كه سامرفلت( 1976 )روی ماهی‌های Carassius auratus، Brown trout، Brook trout انجام داد، نشان داد كه میزان پارامترهای خونی در نرها بیشتر از جنس ماده است.  بررسی جنس نر و ماده در ماهی های سالم و بیمار نشان می‌دهد  كه تفاوت های معناداری در میزان WBC، نوتروفیل و لنفوسیت (001/0 P<) دیده می‌شود و پس از سازش‌پذیری ماهی‌ها با محیط جدید میزان این پارامترها در نرها بیشتر از ماده‌ها است، كه این خود نشان دهنده این است كه پاسخ نرها به استرس ناشی از تغییر محیطی بیشتر از ماده‌ها است (45).

  جدول 14 : اثر جنس روی پارامترهای خونی ماهی Claris gariepinus

  نر

  ماده

  پارامترها

  72/0±79/6

  77/0±6/8

  Hb

  97/1±50/22

  43/2±46/24

  Ht

  59/1±93/7

  98/1±31/7

  ESR

  20/0±40/2

  30/0±60/2

  RBC

  60/0±80/33

  30/2±20/36

  MCHC

  6/0±70/31

  1/2±80/33

  MCH

  20/0±40/2

  94/3±31/36

  WBC

  36/2±23/43

  27/4±86/42

  (%) نوتروفیل

  48/4±5/54

  66/2±23/55

  (%) لمفوسیت

  56/0±72/2

  39/0±45/2

  (%) منوسیت

  دانلود تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  دانلود پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  تعمیر و نگهداری ساختمان
  دسته بندی پاورپوینت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 702 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 38

  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  بخشی از اسلایدها

  از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ آب به داخل آن تاحد امکان بتوان جلوگیری کرد چراکه همانطور که می دانیم نم و رطوبت می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان وارد کند.

  رطوبت شالوده دیوارها ممکن است

  در اثر ایجاد میعان در فضای داخلی

  ساختمان و یا نفوذ آب از بیرون ساختمان

   به درون دیوارها پدید آمده باشد.

  برای اینکه مطمئن شوید این رطوبت نتیجه میعان در داخل ساختمان نیست بهترین راه این است که یک ورقه آلومینیومی مربع شکل طوری

  بر روی دیوار قرار داده و بچسبانید

  که هوا از هیچ یک از اضلاع

  آن وارد نشود. بگذارید 2 روز

  ورقه آلومینیومی به همین شکل

  باقی بماند. پس از 2 روز آن را

  بردارید اگر قسمت بیرونی نوار

   آلومینیومی نمناک است مشکل از میعان

  داخل ساختمان می باشد.

  ...

  پیدایش ترک در ساختمان

  افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاك و عملكردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی ، سبب نشستهای پی می شود .

  در مجموع ، بر اثر

  حركات زمین ، اسكلت

  بنا حركت می كند و

  شكستهای مختلف كه شامل

   تركهای عمیق و یا معمولی و در مواردی به شكل مویی است ، نمایان می شود.

  موقعیت ترك :

  تركهای عمیق : این تركها گاهی به طور دائمی به وجود می آید و دلیل آن نشست مرتب پی است كه در

   این صورت ، بودن ساكنان در

  ساختمان خطرناك است.

  تركهای ثابت : معمولا پس از

   نشست پی ، تحرك ساختمان

  كم می شود. این پدیده بر اثر قطع

  رطوبت

  و فشرده شدن سطح زیر پیش می اید.

  در نتیجه ، شكست و افت دیوارها و اسكلت بنا نیز متوقف ، و

  حالت ترك ثابت می شود.

  موی تركهای معمولی : این تركها در اثر افتهای كوچك در اسكلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علت نوع مصالح اندود به وجود می ایند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب ، باعث ایجاد تركهای مویی می شود.

  ...

  دانلود پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

  دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

  دانلود دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

  دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی
  دسته بندی پاورپوینت
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل 67 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 20

  شرح برخی از اسلایدها

  اسلاید 1 )

  •«سیستم»
  به نظر می رسد كه واژه  سیستم  واژه ای  است  مناسب روز...... معنی واژه نامه ای معادل سیستم را چنین  بیان می كند: مجموعه ای از اشیاء كه به وسیله نوعی تعامل یا وابستگی متقابل و منظم وحدت یافته اند، یك كل  ارگانیك یا سازمان یافته چون منظومه شمسی یا یك سیستم تلگراف جدید  .  از این تعریف چنین  بر می آید  كه  سیستم   به صورت  طبیعی موجود است  مانند منظومه  شمسی  یا انسان  آنها  را ساخته است مانند سیستم تلگراف.

  اسلاید 2 )

  •سیستم های انسان ساخته معمولاً برای رسیدن به هدف معینی به وجود می آیند، پس می توان آنها را «مجموعه ی سازمان یافته ای از اجزاء متعامل و مرتبط كه عمداً بوجود آمده تا به شكل  وحدت یافته ای  هدفهای معینی را  متحقق سازد  دانست . مطابق این  تعریف در هر سیستم  اجزایی وجود دارند كه به هم مرتب هستند و به طور دائم با یكدیگر در حال كنش متقابل  یا  تعامل هستند.  این اجزاء  محتوای سیستم هستند اجزاء  كارهایی را انجام می دهند كه  به  هر كدام از آن كارها با  فعالیت ها فرآیند گفته می شود . انجام این كارها یا فرایندها برای رسیدن به یك هدف معین  است

  ....

  اسلاید 7 )

  آموزش

  •واژه ی آموزش واژه ای است كه به نظر می رسد در مورد مفهوم آن ابهام چندانی وجود نداشته  باشد . آموزش فعالیت های هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در یادگیرنده است كه به صورت كنشی متقابل  بین او و  یك  یا  چند  یاد گیرنده جریان  می یابد .  این  تعریف  از آموزش  بیشتر آموزش كلاسی یا به كارگیری ارتباط رو – در – رو،‌ در آموزش را در نظر مجسم می كند.

  اسلاید 8 )

  •در صورتی كه آموزشی كه در تعریف براون مورد نظر است كلیه فعالیتهای هدفمندی است كه برای ایجاد یادگیری صورت می گیرد. این فعالیت های می توانند از راه دور انجام گیرند و كنش متقابل از طریق ارتباط با مركز به وسیله تلفن یا پست یا كانال تلویزیونی یا هر طریق دیگر صورت گیرد.

  دانلود دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

  مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

  دانلود مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

  مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن
  دسته بندی پژوهش ها
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 15 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 16

  مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

  مطالب:

  كلید واژه ها............................................................... 1

  مقدمه...................................................................... 3

  1-  هنرتدریس............................................................ 4

  2-  تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس.............................. 4

  3-  روشهای تدریس..................................................... 5

  4-  محسنات و معایب روشها......................................... 8

  5-  انتخاب یك شیوه تدریس.......................................... 10

  6-  بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در كشور......... 10

  7-  پیشنهادات........................................................... 12

  منابع........................................................................ 14

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  قسمتهایی از متن:

  مقدمه

  تدریس (TEACHING) تركیبی از علم و هنر است. علم یا دانش تدریس را می توان با مطالعه اصول یادگیری، مدل ها و روش های آموزش، آشنایی با استراتژی ها و فنون تدریس و سایر یافته های آموزشی به دست آورد. اما هنر تدریس یك مهارت عاطفی، اجتماعی و اخلاقی است كه ارتباط زیادی با ویژگی های فردی یا شخصی معلم دارد. هنر تدریس فقط از طریق مطالعه كتب و منابع علمی حاصل نمی شود، بلكه به علائق شخصی معلم، حساسیت شغلی و بازبینی مستمر (خود ارزیابی) از نتایج كار خود بستگی دارد.

  تدریس، فرایندی است كه در آن معلم واسطه یادگیری می شود، بنابراین حضور مستقیم معلم در كلاس تربیت بدنی و تعامل با دانش آموز ضروری است. چون برخلاف بسیاری از فعالیت های آموزشی در مدرسه، یادگیری با عمل و تمرین، تعامل نزدیك عاطفی – اجتماعی و ارائه بازخودرهای مستمر آموزشی برای اصلاح حركات تمرین در كلاس تربیت بدنی حیاتی است، علاوه بر آن، منابع آموزشی زیادی در دسترس دانش آموز قرار ندارند تا مهارت های آموخته شده را تكرار یا مرور كند. با توجه به اهمیت كار معلم تربیت بدنی در زنگ ورزش در این مقاله سعی بر آن است كه به ذكر یكسری از موارد مثل هنر تدریس- روشهای تدریس – انتخاب شیوه تدریس و یكسری اصول جهت كار مربیان تربیت بدنی بصورت پیشنهادی با استفاده از تحقیقات مجله ای و پایان نامه ها ذكر شود.

  ...

  شیوه تدریس دو جانبه یا ارتباطی (Recioprocal)

  در این شیوه ،‌ در میزان تصمیم گیری از طرف معلم به شاگرد ، تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده می شود . مشاهده یار و یا همشاگردی به منظور تجزیه و تحلیل و آنچه كه باید فرا گرفته شود ، در این روش مورد توجه قرار می گیرد . در این شیوه ،‌معلم فرم خاصی تهیه می كند كه در آن معیارهای ارزشیابی را مشخص كرده است . او این فرم را به دانش آموزان می دهد و از هر كدام از آنها می خواهد كه آنچه یار او انجام می دهد ، به دقت مشاهده كند و شرح دهد ،‌یا علامت بگذارد . این فرم را می توان برای آسان تر شدن قضاوت هر دانش آموز ، با تصویر صحیح حركت و مراحل آن همراه كرد . به طور معمول ، این شیوه توسط معلم شرح و نشان داده می شود و نحوه استفاده از فرم نیز به دانش آموزان آموزش داده می شود . سپس با تعیین زمان مشخص توسط معلم ، دو نفر انتخاب می شوند ؛ یك نفر به عنوان ارزیاب و دیگری به عنوان انجام دهنده ، به انجام حركت و تمرین می پردازند . در حین انجام حركت و تمرین ، یار مقابل باید برای ارزیابی نهایی ، بازخوردهای اصلاحی را به نفر مقابل ارائه دهد . پس از هر ارزیابی ، نقشها عوض می شوند .

  4- محسنات و معایب روشها

  اگرچه به كارگیری هر روش می تواند به میزان قابل ملاحظه ای در پویایی هر كلاس نقش عمده ای ایفا كند ، اما هر روش به نوبه خود ، محاسن و معایبی دارد . استفاده از روش فرمانی ، باعث كنترل بهتر كلاس می شود . اگر محدودیت زمان مطرح باشد ، این روش موثرتر و اثر بخش تر خواهد بود . استفاده از این روش ، دانش آموزان را قادر می سازد تا اهداف نهایی را به طور مستقیم درك كنند ، بنابراین آنچه را كه نباید انجام دهند ، برایشان روشن می شود . همچنین امكان كنترل كلاس برای گروه های زیاد ، بهتر می شود . بی توجهی به نیازها ، علاقه مندیها و توانایی های دانش آموزان ، فراهم نكردن زمینه مناسب جهت نوآوری و بروز خلاقیت ها و در نهایت ، ‌بی توجهی به افكار دانش آموزان ، از مهمترین معایب این ارزش است . ...

  ...

  دانلود مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن ,

  مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

  لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

  دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

  لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود
  دسته بندی پژوهش
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 34 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 35

  لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

  قسمتهایی از متن:

  در این نوشته با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش و پرورش كشور می پردازیم.
  متاسفانه در ادبیات آموزشی موجود در كشور ما، امتحان كه نوعی اندازه گیری (Assessment) می باشد؛ با ارزشیابی (Evaluation) كه نوعی قضاوت است؛ یكسان پنداشته شده است. در حالیكه امتحاناتی كه در نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران با استفاده از مقیاس كمی (20-0) از دانش آموزان گرفته می شود تنها بخشی از قابلیت های هوش شناختی (IQ) دانش آموزان را می سنجد و در مورد اندازه گیری هوش هیجانی (Emotional Intelligence) اطلاعاتی را فراهم نمی آورد. لذا در این یادداشت به تدقیق پیرامون هوش هیجانی و ارتقاء تحصیلی می پردازیم. سید احمد جلالی در مقاله ای تحت عنوان "هوش هیجانی" كه در فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70 و 69 منتشر شده، به كالبد شكافی این واژه پرداخته است.

  در قسمت اول این یادداشت به نقل مستقیم مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
  1. تعریف هوش هیجانی
  2. بررسی پیشینه نظری هوش هیجانی
  3. بررسی مطالعات انجام شده درباره هوش غیر شناختی
  4. مولفه های اصلی هوش هیجانی و عوامل تشكیل دهنده آنها

  در قسمت دوم یادداشت به بررسی دلالت های ارتقاء خود به خود تحصیلی در نظام ارزشیابی تحصیلی ایران پرداخته ایم. محمد حسنی با مساعدت و همفكری هفت تن از همكارانش در دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش مقاله ای تحت عنوان "ارتقاء خودكار قبولی تضمینی یا حذف مردودی" تهیه كرده است. در این مقاله معنی، كاربرد، دلایل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشیابی تحصیلی كشور با استفاده از شواهد پژوهشی و مطالعاتی و آئین نامه ها و مقررات تحصیلی تشریح شده است. (حسنی، بی تا )
  در قسمت دوم این یادداشت به نقل مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
  1. معنی ارتقاء خودبه خود
  2. دلایل و شواهد موید ارتقاء خود به خود
  2-1- تعمیم و گسترش آموزش همگانی
  2-2- توجه به تمامی عوامل موثر در افت تحصیلی
  2-3- عوارض روحی و روانی مردودی
  2-4- آموزش و پرورش جدید و دلالت های آن
  2-5- امتحانات و عوارض آن
  2-6- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
  2-7- خسارت های اقتصادی نظام موجود ارزشیابی تحصیلی
  3. بررسی و نقد نظرهای طرفدارن نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران
  4. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود

  در انتهای یادداشت نیز فهرست منابع دو یادداشت و مقاله اخیر الذكر درج گردیده است.

  ...

  چالش ها و الزامات ارتقاء تحصیلی خود به خود
  علی رغم تمامی مباحث مطرح شده این تردید علمی وجود دارد كه ارتقاء خود به خود اكسیر و نوشداروی درد افت تحصیلی نیست به سخن دقیق تر باید دانست كه نه ارتقاء خود به خود و نه تكرار پایه فی نفسه نمی تواند مشكل دانش آموزان را در تسهیل یادگیری حل نماید( حسن زاده، 1998). درست است كه دانش آموزانی كه بدون یادگیری مطالب و مباحث به سطوح بالاتر یادگیری می روند در فهم، مفاهیم جدید تر دچار مشكل می شوند. در عین حال تكرار پایه موجب موفقیت بیشتر نخواهد شد و حتی عوارض و خطرات بیشتری دارد. در مورد نخست یعنی ارتقاء خود به خود، گرچه ممكن است دانش آموزان با اطلاعات كم و ناقص بالا آمده و مشكلات یادگیری آنها حل نشود، حداقل آسیب های روانی كمتری به همراه دارد.
  اگر خواهان ایجاد مدارس سالم و شادی آفرین و رشد دهنده هستیم، تنها و صرفاً توجه به ارتقاء خود به خود، مشكلی از مشكلات ما را حل نمی كند. بلكه همانطور كه تجربه گذشته ی ما و چند كشور دیگر چون پاناما و پورتوریكو( حسن زاده، 1998) نشان می دهد، ناچار باید به اول خط بازگردیم. در مقابل می بیینیم در كشورهای دیگر ارتقاء خوودبه خود سالها با موفقیت اجرا شده و تداوم یافته است حتی كیفیت آموزشی آنها را بالا برده است بنابراین (اتخاذ سیاست ارتقاء تحصیلی خود به خود نیاز به زمینه ها و بسترهای مناسب دارد شاید بتوان این گونه تفسیر كرد كه ارتقاء خود به خود متغیری واسطه ای است كه بین متغیرهای دیگر قرار گرفته كه همه باهم موجب بهبود كیفیت آموزشی می شوند. بنابراین برای این كه ارتقاء تحصیلی خود به خود تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد و موجب كاهش برخی مشكلات نظام آموزشی شود بهتر است به دنبال برخی تحولات و یا در راستای برخی تحولات باشد بدون وجود و حضور این تغییرات زمینه ساز و پشتیبان طرح ارتقاء خود به خود موفقیت اندكی به همراه خواهد داشت. ...

  ...

  دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  تحقیق بررسی كلاس های مجازی

  تحقیق بررسی كلاس های مجازی

  دانلود تحقیق بررسی كلاس های مجازی

  تحقیق بررسی كلاس های مجازی
مقاله كلاس های مجازی
  دسته بندی پژوهش
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 37 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 34

  كلاس های مجازی

  قسمتهایی از متن:

  امروزه استفاده از رایانه، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلب كشورها، نشاندهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای كیفیت و كارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونهای كه شیوه سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار داده و دیگر نیازی به حضور فیزیكی در كلاسهای درس نباشد.

  انفورماتیك، تله ماتیك ارتباط راه دور به كمك رایانه و مخابرات، مجموعه ای را پدید آورده كه منشا انقلاب سوم بر پایه صنعت اطلاع رسانی شده است انقلابی كه محور آن دسترسی به اطلاعات، جستوجو و بازیابی اطلاعات در مدت زمان محدود و هزینه معقول است و نهایتا _موجبات تحقق دهكده جهانی و جامعه اطلاعاتی را پدید می آورد. تعاریف متعددی از جامعه اطلاعاتی ارائه شده است ولی محوریت چنین جامعهای، اطلاعات وتولید ارزشهای اطلاعاتی است نه تولید ارزشهای مادی.

  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش

  فناوری اطلاعات، زیست شناسی و ژنتیك ملكولی و فناوری نانو، امروزه به عنوان موِلفه های انقلاب علمی صنعتی سوم محسوب میشوند. فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است كه با استفاده ازسخت افزار، نرم افزار و شبكه افزار، مطالعه وكاربرد داده و پردازش آن درزمینه های ذخیره ، ویرایش، انتقال، مدیریت، جابه جایی، مبادله، كنترل، سوییچینگ و غیره را امكان پذیر میسازد. فناوری اطلاعات وارتباطات خود به تنهایی نقش مهمی را درتوسعه جوامع ایفا می كند. ...

  ...

  رایانه، فراهم کننده انقلاب آموزشی

  بحث مربوط به استفاده آموزشی از رایانه در نظام آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه، به ویژه در دهه اخیر، مورد مطالعه وسیع قرار گرفته است. هم اینک نیز این مقوله در دستور کار برنامه ریزان، مدیران، محققان و اندیشمندان آموزش و پروش این کشور قرار دارد.

  این در حالی است که کشورهای صنعتی تا حدود زیادی به اصول اساسی و راهکارهای مناسبی برای بهره گیری از این ماشین در نظام آموزش های رسمی و غیر رسمی خود نایل شده اند و به نتایج امیدوار کننده ای نیز رسیده اند.  در وضعیت حاضر، گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران درباره استفاده آموزشی از رایانه پا را فراتر گذاشته اند، تا آن جا که ورود رایانه به خانه و مدرسه را مصادف با آغاز یک " انقلاب آموزشی" قلمداد می کنند. آنان اعتقاد دارند که رایانه علاوه بر یک منبع آموزشی برای تقویت و توسعه فرایند یاددهی – یادگیری در مدارس، می تواند نقش یک منبع یادگیری مستقل، خود آموز و رونق بخش رویکرد" تداوم یادگیری" را برای دانش آموزان ایفا کند و در واقع، با بهره گیری منطقی از این ماشین آموزشی می توان آموزش و یادگیری را از دورن کلاس و مدرسه به منازل و محیط های خارج از مدرسه انتقال داد. علاوه بر این، رایانه این توانایی را دارد که بازوی مدیریت نظام آموزش و پرورش – هم در ابعاد مدیریت کلان نظام و هم مدیریت کلاس و مدرسه – باشد.

  اما نکته  اصلی این است که چگونه می توان به این امتیاز ارزشمند و تاریخی رایانه در عرصه فعالیتهای آموزشی دست یافت؟

  ...

  دانلود تحقیق بررسی كلاس های مجازی


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  تحقیق بررسی كلاس های مجازی ,

  تاريخ : 15 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
  تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش

  تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش

  دانلود تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش

  تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش
مقاله کاربردهای ICT در آموزش
  دسته بندی پژوهش
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 29 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 36

  بخشهایی از متن:

  مقدمه :

  جهانی سازی و تغییرات فناوری، فرایندهایی كه در پانزده سال اخیر سرعت یافته اند، باعث ایجاد یك اقتصاد جدید جهانی شده اند كه با فناوری تقویت شده و  سوخت (انرژی) آن بوسیله اطلاعات تامین و با دانش رانده می شود. ضرورت این اقتصاد جهانی مستلزم نوع و هدف موسسات آموزشی است. از آنجاییكه روند كنونی به سوی كاهش  اطلاعات ناقص  و دسترسی به اطلاعات صحیح رو به رشد است، مدارس دیگر نمی توانند شاهد صرف زمان برای انتقال یك مجموعه اطلاعات تجویز شده از معلم به دانش آموز در طی یك مقطع ثابت زمانی باشند، بلكه مدارس باید فرهنگ "آموزش برای یادگیری" را ترویج دهند. بعنوان مثال فراگیری دانش و مهارتهایی كه آموزش مستمر را درطول حیات فرد ممكن می سازند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،كسانی نخواهند بود كه خواندن ونوشتن نمی دانند بلكه كسانی هستند كه نتوانند یادبگیرند یا یاد دهند.
  نگرانی در مورد كیفیت و  روش آموزشی با ضرور ت توسعه فرصتهای آموزشی آنهایی كه بیشترین آسیب پذیری را براثر جهانی سازی دارند همزیستی دارد. عموما“ تغییرات جهانی سازی دركشورهای درحال توسعه،برروی گروههای كم درآمد، دختران و زنان و خصوصا“ كارگران كم مهارت، همچنین همه گروهها برای كسب و بكارگیری مهارتهای جدید فشار می آورد. سازمان جهانی كار نیازهای آموزشی وپرورشی در اقتصاد جدید جهانی را بعنوان "آموزش پایه برای همه "، "مهارتهای كاری برای همه" و "آموزش مادام العمر برای همه " تعریف می كند. ...

  ...


  1-2  تله كنفرانس و كاربردهای آن درآموزش

  تله كنفرانس ( همایش از راه دور) دلالت بر "ارتباط الكترونیك تعاملی بین مردم مستقر در دو یا چند جای مختلف" دارد. چهار نوع تله كنفرانس براساس طبیعت و وسعت تعاملی آن و میزان توان تكنولوژی آنها وجود دارد :
  1 – كنفرانس شنیداری  2 -  كنفرانس ترسیمی – شنیداری  3 – كنفرانس تصویری    4 – كنفرانس وبی
  كنفرانس شنیداری مبادله زنده پیامهای صوتی در یك شبكه تلفنی است. و هنكامی كه متنها و تصاویر ساكن مانند طرحهای خطی با پهنای باند كم ,‌ نمودارها و عكسها هم بتوانند در طول پیام صوتی مبادله شوند، كنفرانس شنیداری – ترسیمی خواهد بود.
  كنفرانس تصویری اجازه می دهد كه نه تنها صدا و گرافیك بلكه تصاویر متحرك هم مبادله شوند. این فناوری از شبكه ماهواره ای یا تلویزیونی (پخش برنامه كابلی )بجای خط تلفن استفاده می كند. كنفرانس وبی، همانطور كه از نامش پیداست، انتقال متن ,‌ گرافیك و رسانه های سمعی و بصری را از طریق اینترنت انجام می دهد. كه شامل كاربرد یك كامپیوتر همراه با یك مرور گر و ارتباطی كه می تواند همزمان یا غیر همزمان باشد.
  تله كنفرانس در هردو آموزش رسمی و غیر رسمی بكار می رود تا هم مباحثات بین معلم و دانش آموز و هم دسترسی به كارشناسان و دیگر افراد مرجع را از طریق راه دور تسهیل كند. در آموزش آزاد و از راه دور، تله كنفرانس یك ابزار مفید برای ارایه آموزش مستقیم وپیوسته فراگیرنده و به حداقل رساندن انزوای اوست. بعنوان مثال در سال 1999 یك تله كنفرانس شنیداری - ترسیمی بین دانشگاه پزشكی تیان جین در چین و چهار شعبه تابعه آن، بعنوان قسمتی از همكاری چند ساله دانشگاه تیان جین و دانشكده پرستاری دانشگاه اتاوا، تحت پوشش آژانس توسعه بین المللی كانادا، با هدف ارایه آموزش پایدار و بهبود امكانات آكادمیك برای پرستاران در بخشهای تابعه تیان جین كه درآنها آموزش پرستاران بطور فوق العاده ای محدود است، آغاز شد.
  دیگر موسسات بزرگتر آموزشی نیز مانند دانشگاه آزاد انگلستان، دانشگاه Tun Abdul Ruzak مالزی، دانشگاه آزاد هنگ كنگ و دانشگاه آزاد ملی ایندرا گاندی هند، تله كنفرانس را در برنامه های آموزشی online خود بكار می برند.

  ...

  بخشی از مطالب اصلی:

  مقدمه

  1- كاربردهای ICT در آموزش

  1-1 كاربرد پخش برنامه رادیو وتلویزیون در امر آموزش

  1-2  تله كنفرانس و كاربردهای آن درآموزش

  1-3  كاربرد كامپیوتر و اینترنت برای تعلیم و تعلم

  1-4  كاربرد كامپیوتر و اینترنت در آموزش از راه دور

  2- چالشهای كلیدی در ادغام ICT در آموزش

  2-1 خط مشی و برنامه ریزی آموزشی

  2-2 چالشهای زیرساختاری در آموزش مبتنی بر ICT

  2-3 چالشهای ظرفیت سازی

  مشاركت خانواده در برنامه­های آموزشی و تربیتی مدارس

  دلایل ضرورت آموزش خانواده:

  شیوه ­های مشاركت اولیاء در آموزش و پرورش :

  موانع همكاری در خانه و مدرسه:

  پیش نهادهایی در توسعه­ی مشاركت خانه و مدرسه:

  منــابع

  دانلود تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش ,

  <-BloTitle->
  <-BloText->