خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

دانلود تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی
دانلود تحقیق حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران
حساسیت کانتراست چیست 
تقیق عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست
تاثیر بیماریها و اختلالات
 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست
تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست
روش های ارائه کانتراست
روش های ارائه کا
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 474 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

 

 

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت . 

(P-Value  چشم راست = 002/0 ؛ P-Value  چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value  دوچشمی = 000/0 )

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

خلاصه

1

فصل اول: مقدمه

 

1-1 پیشگفتار

3

1-2 کلیات

4

1-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟

4

1-2-2 حساسیت کانتراست

4

1-2-3 کانتراست چیست ؟

5

1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟

6

1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی

6

1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست

8

1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست

9

1-2-7-1 شکل و ماهیت موج

9

1-2-7-2 میزان روشنایی

9

1-2-7-3 طول بار

10

1-2-7-4 اندازه مردمک

10

1-2-7-5 سن

10

1-2-7-6 مدت ارائه

10

1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات

1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست

11

12

1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست

12

1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست

12

1-2-7-7-4 تاثیر داروها

14

1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی

14

1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست

16

1-2-9 روش های ارائه کانتراست

18

1-2-9-1 چارتهای چاپی

18

1) چارت آردن گریتینگ

19

2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys

20

3 )چارت کانتراست ریگان

21

4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج

21

5 )چارت کانتراست پلی رابسون

23

           فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته

 

2-1 بررسی متون

27

                                            فصل سوم:روش کار

 

3-1 روش کار

33

3-1-1 جمعیت مورد مطالعه

3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات                                                                                  

33

34

3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق

35

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

35

3-1-5 اهداف

35

3-1-6 فرضیات

                                       فصل چهارم : نتایج

36

 

4-1 معرفی متغیرها

38

4-1-1 جنس            

38

4-1-2 سن

4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست

4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ

39

40 

41

4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی                                                                          42

4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست

4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ

43

43

4-2  آزمون ها                                                                                                            

44

4-2-1 آزمون T

4-2-1-1 آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی

4-2-1-2 آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی

4-2-1-3 آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی

4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد

4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد

4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت  کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد

4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی

4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی

4-2-2 آزمون همبستگی

4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن

4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن

4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن

                                        فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف       

5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس

5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی

5-5 رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست

5-6 نتیجه گیری

44

44

44

45

45

 

46

46

 

47

 

47

47

48

48

49

51

51

52

53

54

55

56

 

 

 

 

دانلود تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

دانلود پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

مقدمه

یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی ازدوره حکومت مسلمانان دردوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباًهشت قرن دراندلس زندگی کردندوتوانستندباتکیه برقوای نظامی وارداین کشورشوند.آنان دراین مدت پایه های تمدنی درخشان راپایه ریزی کردندودرزمینه های علمی وفرهنگی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند.درنتیجه این سرزمین یکی ازمراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپاوهمچنین پل ارتباطی میان شرق وغرب درزمینه های مختلف فرهنگی شد.دراین مدت حکومت های مختلفی دراندلس حکمرانی کردند که یکی ازآنهاحکومت اموی است.حکومت اموی دراندلس،حکومتی مقتدربوده وویژگیهایی داشته است.دراین دوره دامنه ادب گسترش یافت وبرتعدادشاعران وادیبان افزوده شد.وبسیاری ازعلمای شرق رابه خودجذب کرند.ودانشمندان بزرگی راپرورش دادندکه هرکدام ازآنهاآثاربسیار ارزنده علمی وفلسفی راداشتند.خودامراء هم اهل شعروادب بودندوشعردرنزدآنهاجایگاه خاصی پیداکرد.

آندلس

آندلس ، نامی است که عرب ها به شبه جزیره ایبریا، واقع در جنوب اروپا اطلاق کردند. این سرزمین در نزد یونانیان به نام ایبریا ودر نزد رومیان به اسم اسپانیا خوانده می شد. (بدر، 1980، 95)

 گمان می رود که این کلمه،تحریف شده کلمه واندالیسیا باشدکه این نام از مهاجمین واندال گرفته شده است.آنان مردمی از نژاد ژرمن ویا اصل اسلاوی بودند که پس از استقرار در شبه جزیره ایبریا،دولت خود را به شمال آفریقا توسعه داده وبر آن منطقه نیز حکومت کردند. (بستانی، بی تا، 472-471) 

از فتح تابرپایی دولت اموی

همان گونه که درفصل پیش اشاره شد عبدالعزیزبن موسی بن نصیر از همان زمان که پدرش موسی در صفر سال 95ق. خاک اندلس راترک گفت، عهده دار امارت این سرزمین شد.

یکی از کارهای عمده ی عبدالعزیز به عنوان نخستین حکم ران اندلس درعصر والیان، ادامه وتکمیل فتوحات این سرزمین ود. اونقاطی از اندلس راکه درزمان پدرش ناگشوده بود، گشود؛ به خصوص درطول ساحل شرقی اندلس وتاشهر بارسلون پیش رفت. دراین منطقه بایکی از نجبای گوت به نام تدمیر پیمان بست وبه مقتضای این پیمان، قلمرو اوتحت نظارت مستقیم حکومت مسلمان درآمد. (مراکشی، 1963، 35؛ سالم، 1971، 31) 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول :  تا ریخ آندلس

1-1 آندلس....................................................................................................... 3

1-2 فتح آندلس ............................................................................................... 3

1-3 از فتح تا برپایی حكومت اموی.................................................................... 6

1-4 حكومت اموی از برپایی تا سرنگونی........................................................... 13

1-4-1 عصر امارت ........................................................................................ 13

1-4-2 عصر خلافت....................................................................................... 20

فصل دوم : شعر آندلسی

1-2 شعر آندلسی............................................................................................. 31

2-2 ویژگی های شعر آندلسی........................................................................... 31

2-2-1 شعر موشح .......................................................................................... 35

2-2-2 شعر زجل ........................................................................................... 36

فصل سوم : شعر امرای اموی در آندلس

3-1 عبدالرحمن الداخل (صقر قریش) .............................................................. 38

3-1-1 اشعار غنایی (احساسی)......................................................................... 38

3-1-2 اشعار سیاسی ...................................................................................... 40

3-1-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 43

3-2 هشام بن عبد الرحمن الداخل..................................................................... 44

3-2-1 ویژگی شعری ..................................................................................... 45

3-3 الحكم بن هشام (الربضی) ........................................................................ 45

3-3-1 اشعار حماسی ..................................................................................... 45

3-3-2 غزلیات ............................................................................................... 47

3-3-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 49

3-4 عبدالرحمن الثانی بن الحكم المعروف بالاوسط............................................ 50

3-4-1 غزلیات................................................................................................ 51

3-4-2 شعر حكمی......................................................................................... 55

3-4-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 56

3-5 محمدبن عبدالرحمن الثانی......................................................................... 57

3-5-1 غزل ................................................................................................... 57

3-5-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 58

3-6 عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثانی......................................................... 59

3-6-1 غزلیات ............................................................................................... 59

3-6-2 زهدیات ............................................................................................. 60

3-6-3 هجو.................................................................................................... 61

3-6-4 ویژگی شعری...................................................................................... 62

3-7 عبدالرحمن الثالث بن محمد الملقب بالناصر................................................ 63

3-7-1 ویژگی شعری...................................................................................... 65

3-8 الحكم الثانی بن عبد الرحمن الناصر (المستنصر) ......................................... 66

3-8-1 غزلیات ............................................................................................... 66

3-8-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 67

3-9 محمدبن هشام بن عبد الجبار بن الناصر (المهدی)........................................ 67

3-9-1 ویژگی شعری...................................................................................... 67

3-10 سلیمان بن الحكم الثانی بن الناصر (المستعین بالله).................................... 67

3-10-1 شعر سیاسی ...................................................................................... 68

3-10-2 غزلیات ............................................................................................ 68

3-10-3 ویژگی شعری ................................................................................... 71

3-11 عبدالرحمن بن هشام (المستظهر بالله)....................................................... 72

3-11-1 غزلیات ............................................................................................ 73

3-11-2 ویژگی شعری ................................................................................... 77

نتیجه گیری ...................................................................................................... 79

فهرست منابع و ماخذ ....................................................................................... 82

دانلود پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

دانلود كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل

محل اجراء:

استان اردبیل – 40 کیلومتری شهرستان کوثر – روستای قرخبداغ

محل طرح :

شرکت تعاونی (معین) ، تولیدی پروار بندی گوساله شماره ثبت    

تحت نظارت کل تعاون استان اردبیل 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             

مقدمه

مجریان طرح – محل اجرای طرح – هدف از ا جرای طرح 

بازاریابی – عملیات اجرای طرح

کل هزینه‌های اجرای طرح – منابع هزینه طرح

وضعیت کلی طرح – انواع مواد اولیه مورد نیاز طرح

وضعیت زمین محل اجرای طرح 

استهلاک و تعمیر و نگهداری 

ساختمانهای مورد نیاز و برآورد هزینه اجرای آن 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه خرید 

برآورد هزینه تأسیسات 

هزینه وسایط نقلیه و تجهیزات اداری

سرمایه در گردش مورد نیاز

پیش بینی تولید برای سه سال اول بهره‌برداری 

مراحل اجرای و زمانبندی شده طرح 

خلاصه سرمایه گذاری طرح 

منابع تامین سرمایه گذاری طرح 

نیروی انسانی مورد نیاز طرح

پرسنل موجود و مورد نیاز

برآورد هزینه‌های تولیدی و عملیاتی طرح

پیش بینی حسابهای عملکرد سود و زیان

پیش بینی گردش وجوه نقدی

پیش بینی جدول بازپرداخت اصل اقساطی تسهیلات اعطائی 

دانلود كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآفرینی طرح پرورش گوساله در استان اردبیل ,

پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی

واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد یکی از معانی آن مربوط به هر نوع «صفت اخلاقی یا برجسته» است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است» یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارآیی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد در درسهایی که با عنوان «پرورش شخصیت

دانلود پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی

بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی
مهار درونی و بیرونی 
تیپهای شخصیتی و مهار درونی و بیرونی
دیدگاهای رشد شخصیت
عوامل موثر بر رشذ شخصیت
ماهیت شخصیت
جایگاه مهار درونی و بیرونی
تغییر دادن اسناد ها برای بهبود عملکرد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

چکیده:

       تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.

شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

     شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation) ، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.

از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.

فهرست مطالب

چکیده ....................................................................................................................... الف

فصل اول...................................................................................................................... 1

مقدمه ........................................................................................................................... 2

بیان مساله .................................................................................................................. 6

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................... 8

اهداف تحقیق............................................................................................................. 11

تعریف اصطلاحات .................................................................................................. 12

فصل دوم،پیشینه ، تحقیق........................................................................................ 14

مقدمه ......................................................................................................................... 15

دیدگاههایی درباره شخصیت................................................................................. 16

شخصیت از نظر فروم............................................................................................. 16

شخصیت از نظر یونگر............................................................................................ 17

شخصیت از نظر ماری............................................................................................ 17

نگرش فرانکل به شخصیت...................................................................................... 18

نگرش مزلو به شخصیت......................................................................................... 18

چشم اندازی به رشد شخصیت ............................................................................. 18

دیدگاههایی در باره رشد شخصیت .................................................................... 19

رشد شخصیت از نظر یونگر.................................................................................. 19

رشد شخصیت از نظر ماری.................................................................................. 20

عوامل موثر بر رشد شخصیت............................................................................... 20

نظریه های نسخ شناسی شخصیت....................................................................... 21

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت....................................................................... 23

نظریه کاتل................................................................................................................. 23

نظریه انسان گرایی در شخصیت........................................................................... 25

نظریه های شناختی شخصیت................................................................................ 26

ماهیت شخصیت ...................................................................................................... 27

سنجش شخصیت..................................................................................................... 28

مسائل اساسی در سنجش شخصیت.................................................................... 28

اعتبار.......................................................................................................................... 29

مهار ........................................................................................................................... 29

میل به مهار................................................................................................................ 30

توهم مهار.................................................................................................................. 31

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار............................................................................. 32

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار .................................................................. 33

واکنش در برابر از دست دادن مهار..................................................................... 35

جایگاه مهار............................................................................................................... 35

جایگاه مهار درونی – بیرونی ............................................................................... 37

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر.......................................................................... 40

جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر......................................................... 42

نظریه یادگیری اجتماعی.......................................................................................... 43

توان رفتاری ............................................................................................................. 43

انتظار.......................................................................................................................... 44

ارزش تقویت............................................................................................................. 44

موقعیت روان شناختی ........................................................................................... 45

آزادی حرکت............................................................................................................. 45

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود............................................................. 46

انگیزش رفتار از نظر راتر...................................................................................... 48

انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار.............................................................. 49

نظریه اسناد............................................................................................................... 53

اسنادهای بعد از موفقیت و شکست...................................................................... 53

تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد............................................................... 55

دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد........................................................................... 56

زمینه های کاربردی آزمونها................................................................................. 58

زمینه تحصیلی ......................................................................................................... 59

پیشنهادات ................................................................................................................. 61

نتیجه گیری................................................................................................................ 62

خلاصه ...................................................................................................................... 63

منابع .......................................................................................................................... 65

دانلود پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش بررسی تیپهای شخصیتی با جایگاه مهار(درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کارآفرینی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی)

کارآفرینی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی)

دانلود کارآفرینی  تولیدی انواع  نان (فانتزی وصنعتی)

کارآفرینی  تولیدی انواع  نان (فانتزی وصنعتی)
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

کارآفرینی  تولیدی انواع  نان (فانتزی وصنعتی)

خلاصه طرح: ایجاد واحد تولید کننده انواع نان فانتزی شامل باگت، نان همبرگر،‌نان ساندویچی،‌قابلیت بالای این محصول و راحت در دسترس قرار گرفتن این محصول

موضوع طرح                                  تولید نان فانتزی

دستگاه صادر کننده مجوز:             اداره تعاون

ظرفیت اسمی تولیدات :              500 تن سالیانه

نوع تولیدات :                                  انواع نان فانتزی

تعداد شاغلین :                               11 نفر      

مشخصات سرمایه گذاری طرح:‌(ارقام به میلیون ریال)

- سرمایه گذاری کل طرح:‌        

- سرمایه گذاری ثابت:‌  1498

- سرمایه درگردش:  35/239

  - درامد سالیانه :   4/1261

  - سود ویزه  :  2/1099

  - نرخ بازدهی سرمایه   :  73%           

دوره بازگشت سرمایه:      4/1   

مقدمه

بی شک غلات بیشترین سهم را در سبد عذایی جوامع بشری دارا هستند دز این میان گندم به لحاظ دارا یودن حواص ویزه خود که قابلیت تبدیل  شدن به  نان را دارد  از اهمیت بسزایی برخوردار است . با توجه  به اینکه امروزه نیز قوت اصلی ایرانیان نان می باشد و مصرف ان با توجه  به  رشد جمعیت افزابش روز افزونی دارد توجیه اقتصادی اجرای این طرح مناسب بوده وضمن اینکه با اجرای این طرح می توان  بستر  مناسبی را برای  اشتغال نیروهای ماهر ونبمه ماهر فراهم اورد.

واژه نانوایی در واقع عبارتست از عملیات حرارت دادن فرآورده های خمیری در یک فر،‌ولی چون مراحل متعددی قبل از مرحله حرارت دادن در فر وجود دارد،‌واژه نانوایی به تمام علم و تکنولوژی قبل از مرحله حرارت دادن و همچنین بعد از آن اطلاق می شود. 

دانلود کارآفرینی  تولیدی انواع  نان (فانتزی وصنعتی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارآفرینی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی) ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

یكی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد كه نظر بسیاری از محققان را جلب كرده است و بر این اساس تحقیقی كه وایلتت در سال 1962 انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود كه نشان داد افراد ستاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند از طرفی جیر در سال 1990 به این نتیجه رسید كه افرادی كه اختلال روانپزشكی دارند

دانلود تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

دانلود پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد
دانلود تحقیق  بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد
فایل ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد
وابستگی روان شناختی
چگونگی ایجاد وابستگی دارویی
پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد
ترک اعتیاد  و بازگشت  بیماری اعتیاد
اختلال شخصیت و اعتیاد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

مقدمه:

امروزه پدیده وابستگی دارویی یكی از معضلات بزرگ جوامع بشری است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد كه پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است كه در بروز شیوع آن دخیلنه، ناجراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یكی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنكه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را كاهش خواهند داد.

یكی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد كه نظر بسیاری از محققان را جلب كرده است و بر این اساس تحقیقی كه وایلتت [1] در سال 1962 انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود كه نشان داد افراد ستاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند. از طرفی جیر[2] در سال 1990 به این نتیجه رسید كه افرادی كه اختلال روانپزشكی دارند 7/2 مرتبه بیشتر از افراد فاقد اختلال سوء مصرف مواد را نشان می دهند.

ویكلرراسور[3] نیز در سال 1953 یكی از قواعد كلی اعتیاد را از نظر روانی بیان كرد ذكه اعتیاد می تواند با مشكلات شخصیتی فرد همبستگی داشته باشد.


[1] - Willtet

[2] - Gear

[3] - Wikler rasor

فهرست مطالب

فصل اول:

-        مقدمه

-        بیان مسأله

-        فایده و اهمیت تحصیل.

-        فرضیه های پژوهش.

-        تعریف اصطلاحات.

فصل دوم

وابستگی به مواد:

تعریف:

وابستگی روان شناختی:

چگونگی ایجاد وابستگی دارویی:

1- عوامل اجتماعی و فرهنگی:

لب شناسی:

2- بیماری توأم

4- نظریه روانكاوی

نوروفارماكولوژی:

نظریه های اعتیاد:

نظریه های روانی اجتماعی

3-نظریه های ژنتیك:

4-نظریه های نوروشیمیایی:

 

اختلالات روانپزشكی توأم:

اجتماعی، اختلال اضطرابی.

پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد:

فصل سوم

-        روش تحقیق

-        روش انتخاب نمونه و تعداد نمونه ها

-        روش جمع آوری اطلاعات

-        متغیرهای تحقیق

-        ابزار تحقیق

-        روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش.

دانلود تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

دانلود کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری
کارآفرینی بافندگی
بافندگی حلقوی
بافندگی حلقوی پودی و تاری
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 932 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

مقدمه

بافندگی حلقوی روشی از تهیه‎ی پارچه است. كه در این روش، با خمیده كردن طولی از نخ به شكل حلقه، و عبور حلقه‎ها از داخل یكدیگر با شیوه‎های مختلف، پارچه  تولید می‎شود. هنر بافتنی دستی و اتصال و درگیری نخ‎ها با یكدیگر از هنرهای بسیار قدیمی است كه به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح باز می‎گردد. آثار به دست آمده در مصر كه متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد می‎باشد، پیشرفته بودن این هنر دستی را، در آن زمان، نشان می‎دهد.

اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال  1589، شخصی به نام ویلیام‎لی[1] در انگلستان اختراع كرد. سرعت این دستگاه ده برابر بیش‎تر از سرعت تولید بافت با روش بافتنی دستی بود.  اختراع این دستگاه باعث پیشرفت و تكامل بافندگی حلقوی شد. ساخت اولین دستگاه بافندگی حلقوی تاری نیز در سال 1775 انجام گرفت.

صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی تقسیم شده است. سازندگان ماشین‎آلات نیز هر یك، فناوری خاص خود را دارند و غالباً خصوصیات بافت‎ها و موارد مصرف تولیدات آن‎ها نیز با هم متفاوت است.

در بخش بافندگی حلقوی پودی، در این كتاب، سعی شده است هنرجویان عزیز با اصول اولیه‎ی بافندگی حلقوی پودی آشنا شوند. لذا در مورد هر یك،‌ توضیحات مختصری به شرح زیر داده شده است.

 در فصل اول: تعاریف بافندگی حلقوی پودی و تاری، تفاوت و مصارف هر یك، تعاریف اصطلاحات متداول، انواع سوزن، انواع حلقه و چگونگی تشكیل هر یك توسط سوزن‎ زبانه‎دار در ماشین‎های حلقوی ارائه شده است.

و فصل دوم به معرفی انواع ماشین‎های بافندگی حلقوی پودی و توضیح مختصری راجع به هر یك، عوامل اصلی بافت، عملیات بافندگی، بافت‎های پایه و محاسبه‎ی تولید و وزن اختصاص یافته است.[1] - William Lee

دانلود کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

دانلود كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

پیشگفتار

رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است كه نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلكه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی كه صرف ترجمه مطلب می‌شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می‌گردد. به همین دلیل آشنایی با زبان های خارجی، سهم بسزایی در سهولت استفاده از منابع علمی ، اعم از كتب و نشریات تخصصی و همچنین اینترنت دارد. ضمن اینكه تسلط به زبان های خارجی موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهای عمومی و تخصصی رایانه ای را نیز فراهم می‌آورد.

چکیده

همچنین عدم تناسب آموزش زبان های خارجی در سیستم آموزش رسمی كشور با نیازهای افراد در محیط اجتماعی ، میل به شركت در كلاس های آزاد را كه آموزش كاربردی تری ارائه می‌كنند افزایش می‌دهد.

و در نهایت، « یادگیری هر زبان جدید، آغاز یك زندگی تازه است. » این جمله به تنهایی اهمیت یادگیری زبان های خارجی را بیان می‌كند.

اجرای این طرح ضمن اینكه پاسخی به نیاز اقشار مختلف جامعه برای یادگیری زبان های خارجی است، می‌تواند از بازدهی اقتصادی مناسبی نیز برخوردار بوده و همچنین زمینه ساز اشتغال نیروهای متخصص به خصوص در رشته زبان های خارجی گردد. علاوه بر آن با توجه به این كه طرح های آموزشی می‌توانند برای آموزش پسران یا دختران اجرا شوند، در اجرای این گونه طرح ها می‌توان از نیروی كار بانوان تحصیلكرده نیز استفاده نمود.

مقدمه

اگرسطح زبان انگلیسی شما مبتدی است  و یا از مهارت بالایی در زبان انگلیسِی برخوردارید و یا مدرس زبان انگلیسِی هستید و مایل به اخذ گواهینامه هایی در روش تدرِیس میباشید ؛ مرکز آموزش ITEC در دبی دوره ویژه ای را برای هر سطحی از زبان انگلیسی  در نظر دارد. ما در مرکز آموزش   ITEC معتقدیم ؛ بهترین راه آموزش زبان انگلیسی آموزش آن در محیطی انگلیسی زبان, و با استفاده از آخرین متدها و وسایل کمک آموزشی و با اساتید انگلیسی زبان است .دوره های طراحی شده در دپارتمان زبان  ITEC پاسخگوی نیازهای افراد زیر میباشند.

1- دانشجویانی که قصد ورود به دانشگاه های خارج از کشور را دارند.                            

2- دانشجویانی که قصد ارتقاء سطح زبان خود را تا مقاطع پیشرفته داشته و برای جذب در بازار کار بین المللی آماده میشوند.

3- دانش آموزانی که در سنین پائین قصد ادامه تحصیلات در دبیرستانها و سپس در دانشگاه های خارج از کشور را دارند.

4- خانواده هائی که قصد اقامت در خارج از کشور را دارند.

دانلود كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

حج از دیدگاه قرآن دارای جایگاه خاصی می‌باشد و دارای فلسفه و احكام و مناسك معینی می‌باشد كه در فصول سه گانه این پروژه به چشم می‌خورد در فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و معلوم شد كه معنای لغوی حج یعنی قصد زیارت و آهنگ می‌باشد و معنای اصطلاحی آن انجام مناسك خاص در زمان و مكان خاص می‌باشد و نیز اشاره شد كه جج دارای انواعی همچون تمتع، قِر

دانلود پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

تحقیق مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج
فایل تحقیق دیدگاه قرآن در مورد حج
پژوهش جج ابراهیمی از دیدگاه قرآن
دانلود مسائل حج
فلسفه حج
پژوهش دیدگاه قرآن و اسلام در مورد حج
اقسام حج و عمره
سیمای حج از دیدگاه قرآن
وجوب و ضرورت حج
اسرار حج
مناسک حج
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

مقدمه

شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احكام و فقه اسلامی ضرورتی است كه همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است كه بیشتر به مسائل آن بپردازیم.

بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و درچند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهیم و…

همچنین نزدیك سیصد آیه در مورد حج و داستان حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد كه ما در این تحقیق قسمتی از آنها را همراه با تفاسیر و نظرات نویسندگان بیان می كنیم.

اما یكی از وظایف مهم ما، قضیه آشنا كردن مردم است به مسائل حج، آدمی بسیار می بیند كه به حج می روند، زحمت می كشند ، لكن مساله حج را نمی دانند.

البته عمده ترین مشكلی كه در مورد این عبادت وفرضیه مهم وجود دارد با این كه مومنان با این عبارت الهی،آشنایی دیرینه دارند، و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصیه می‌زدایند، وبا حضرت دوست تجدید میثاق می‌كنند، و اگر چه میراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه های حیات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بی‌شماری از این فرضیه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.

بنابراین در این پروژه به كمك استاد بزرگوار جناب آقای محمدی در حد وسع خود سعی كرده ام كه تقریباً به گوشه ای از مسائل واعمال آن بپردازیم هر چند كه به خاطر كثرت مطالب و گستردگی آن نمی توان همه را بررسی كرد، اما امیدواریم كه توانسته باشم به بهتر شناختن این عبادت بزرگ كمكی كرده باشیم.

 این تحقیق شامل سه فصل می باشد؛

فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسی شده است.

در فصل دوم كه سیمای حج از دیدگاه قرآن می باشد تقریباً آیات قرآن را تا حدودی موردبررسی و دسته بندی قرار دادیم همچنین آیات مربوط به بنای كعبه و تاریخچه آن و آیات مربوط به محرمات وواجبات حج نیز در این فصل بحث شده است.

و اما در فصل سوم، این فصل فلسفه حج می‌باشد كه فلسفه اجتماعی ،اقتصادی و فردی معنوی را به رشته تحریر درآورده، همچنین آیاتی كه مربوط به آنها درقرآن بیان شده آنها را جمع آوری كرده و در مباحث مربوط به خودشان جای داده شده است.

ودر آخر هم یك نتیجه گیری كلی از همه مباحث تحقیق به عمل آمده است.

امید به این كه توانسته باشم این عبادت بزرگ را كه اسلام و قرآن به آن این قدر اهمیت داده اند،با استناد به قرآن تا حدی برای همه روشن ومبرهن گردد.

 

فهرست مطالب

عنوان  ............................................................................. صفحه

كلیات

مقدمه ....................................... 1

تبیین موضوع ................................. 3

اهمیت و ضرورت موضوع ......................... 3

پیشینه موضوع ................................ 4

پرسشها وفرضیات .............................. 5

چكیده ....................................... 6

فصل اول : حج از نظر لغوی واصطلاحی انواع آن

حج در لغت ................................... 8

حج در اصطلاح ................................. 9

شرافت زمانی حج............................... 9

اهمیت و آثار حج ............................. 10

انواع و اقسام حج و عمره ..................... 13

تمتع از نظر لغوی واصطلاحی .................... 14

كیفیت حج تمتع ............................... 14

حج افراد .................................... 17

حج قران...................................... 18

عمره مفرده و تمتع ........................... 18

عمره از نظر لغوی و اصطلاحی ................... 19

عمره مفرده و اعمال آن ....................... 20

میقات احرام عمره مفرده ...................... 20

فرق عمره مفرده با عمره تمتع ................. 21

نتیجه ....................................... 22

فصل دوم : سیمای حج از دیدگاه قرآن

مقدمه ....................................... 24

واژه حج در قرآن ............................. 24

تاریخ مكه ................................... 27

نامهای مكه: ................................. 29

1- مكه ....................................... 29

2- بكه ....................................... 29

3- بیت العتیق ................................ 30

4- بیت المعمور ............................... 30

5- مسجد الحرام ............................... 31

6- بیت الحرام ................................ 32

7- ام القری .................................. 33

8- بلد الامین ................................. 34

دلیل پیدایش كعبه ............................ 34

تاریخچه مبنای كعبه .......................... 35

زمان ساختن بنای اولیه كعبه .................. 39

وجوب و ضرورت حج.............................. 41

آیاتی در مورد ادله وجوب حج و عمره ........... 41

مستطیع كیست؟ ................................ 43

1- استطاعت مالی .............................. 44

2- استطاعت عقلی .............................. 44

3- استطاعت بدنی .............................. 45

4- استطاعت زمانی.............................. 45

5- استطاعت امنیت ............................. 45

دعوت به حج اكبر ............................. 49

محرمات

مقدمه ....................................... 52

محرمات احرام ................................ 52

1- فلسفه صید ................................ 53

كفاره صید و شكار بر فرد محرم ................ 55

حكم شكار كردن حیوانات دریایی و صحرایی ....... 57

حكم شكار بعد از احرام ....................... 59

2- حكم جدال وفسوق كردن ...................... 60

كفاره جدال .................................. 60

 

3- حرمت مباشرت............................... 61

قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنین بیان كرده . 62

واجبات

مقدمه ....................................... 66

طواف ........................................ 67

احكام طواف .................................. 67

سعی صفا و مروه .............................. 68

احكام صفا و مروه ............................ 70

عرفات ....................................... 71

وقوف در مشعرالحرام .......................... 73

رمی جمرات ................................... 76

قربانی ...................................... 78

فلسفة قربانی ................................ 78

1- كمك رسانی به اهل حجاز یك اصل می باشد. ..... 79

2-  قربانی از شعائر الهی است. ................ 79

3- كمك به مستمندان و سیركردن آنها ............ 80

4- رسیدن به تقوای الهی ....................... 81

حلق و تقصیر كردن ............................ 82

فضیلت حلق ................................... 83

حكم حلق و زمان آن ........................... 84

نتیجه ....................................... 85

فصل سوم : فلسفه حج

مقدمه ....................................... 88

1- فلسفه فردی و معنوی

مقدمه ....................................... 90

بعد معنوی حج ................................ 91

حج و كسب معرفت .............................. 92

انسان و خودسازی ............................. 93

عبادت حج، عبادتی بی ریاست.................... 96

بعد معنوی مناسك و اعمال حج و تأثیر آن بر فرد 97

بعضی از اسرار حج ............................ 99

اسرار صفا و مروه ............................ 99

راز طواف كردن ............................... 99

سرحلق ....................................... 100

نتیجه ....................................... 103

2- فلسفه اقتصادی

بعد اقتصادی حج .............................. 105

اهداف و آثار تجاری و اقتصادی حج ............. 107

دیدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادی حج .......... 109

دیدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد   112

قربانی عامل تقویت كننده اقتصاد جوامع اسلامی .. 114

قربانی عامل برآوردن نیاز فقیران ............. 117

نتیجه ....................................... 119

3- فلسفه اجتماعی

مقدمه ....................................... 121

ویژگیهای اجتماع حج .......................... 122

محتوای اجتماعی حج و آثار آن ................. 123

دیدگاه قرآن نسبت به اجتماعی بودن حج ......... 125

خانه خدا متعلق به مردم است................... 126

قیام جهان شمول اجتماعی مسلمانان در پرتو حج .. 128

امنیت اجتماعی مسلمانان ...................... 130

حج تراكم قوه متكثره در نقطه واحده است. ...... 131

نتیجه........................................ 133

نتیجه گیری كلی .............................. 134

فهرست منابع ................................. 135

دانلود پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج ,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی

کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی

دانلود کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی

کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی

بسمه تعالی

بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی

ـ مقدمه

مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، كشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به كار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماكارونی عادت كرده اند. اتخاذ سیاست خود اتكایی در جهت میل به استقلال اقتصادی كشور ایجاب می كند كه تولید ماكارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمایت قرار گیرد كه امكانات جالبی برای تهیه انواع ماكارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماكارونی برای تولید آن ضمن اینكه گام مهمی در جهت توسعه كشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین كشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماكارونی در نقاط مختلف كشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.

امید است با بهره برداری از این كارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به كشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.

ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:

گزارش زیر نتایج آمارگیری از كارخانجات رشته ماكارونی سازی ایران می باشد. از 78 كارخانه تهیه رشته و ماكارونی كه تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگیری به عمل آمده است.

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:

تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشكالات تهیه مواد بسته بندی و اشكالات تولیدی( شامل اشكالات فنی كمبود قطعات یدكی) با بررسی كه در مورد اشكالات اساسی كارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت كه در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشكال اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی كارگاههای ماكارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.

تعریف چند نوع مختلف ماكارونی:

ماكارونی به چند صورت تولید می شود كه مختصراً به شرح زیر می باشد:

الف) ماكارونی بلند لوله ای نازك ، به شعاع 5/0 تا 8/0 میلیمتر كه به اسم ورمیشل معروف است اعم از آنكه به شكل طبیعی مستقیم یا پیچیده شده یا یكنواخت بریده شده یا اشكالهای دیگر به آن داده باشد.

ب) ماكارونی كوتاه به اشكال صدفی ، حلزونی ، مارپیچ ، ریسمانی تابیده و غیره كه به صورت صاف یا خط دار یا لنگره ای و غیره پر یا میان خالی معروف به راویولی و كوكیت می باشد.

ج) ماكارونی بلند تخت لب كنگره ای به پهنای 11 تا 60 میلیمتر.

دانلود کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی ,

<-BloTitle->
<-BloText->