خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر

بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر

دانلود بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر

ارزش ویژه برند
 ابعاد ارزش ویژه برند
قصد خرید مجدد
ارزش ادراک شده
 بیمه عمر
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمردارای 15ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده :
برند به عنوان با ارزش ترین دارایی ناملموس هر شرکت به دلیل مزیت های فوق العاده ای که ایجاد می کند نقش مهمی در موفقیت شرکت ها و بر قراری ارتباط مؤثر با مشتری دارد. لذا ایجاد و حفظ موقعیت مناسب ان در اذهان مشتریان جهت تاثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها یکی از اهداف بزرگ بازاریابان به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر اساس مدل آکر (آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) با قصد خرید مجدد در میان 264 نفر از بیمه گذاران بیمه های عمر آسیا در شهر تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه با ضریب پایایی 95% جمع آوری شده اند. برای انجام آزمون های رگرسیون تک متغیره، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه از نرم افزار SPSS و جهت آزمون مدل های اندازه گیری و ساختاری از نرم افزارLisrel  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ویژه برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد و همچنین ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر بیمه آسیا اثر معنادار و مثبت داشته است همچنین تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفادری برند بر دو متغیر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد اثر معنادار و مثبتی گذاشته و در آخر پیشنهادهایی به تفکیک هر فرضیه ارائه گردید است.

واژگان کلیدی : ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند، قصد خرید مجدد، ارزش ادراک شده، بیمه عمر

دانلود بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر ,

تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای14 ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده

بررسی های اخیر نشان می دهد که بازده غیرعادی می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. به عبارت دیگر عده ای از سرمایه گذاران توانسته اند با استفاده از تعدادی از نسبت های مالی، نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه کنند که به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده که از این رابطه آگاهی داشته اند. بر این اساس، در صورتی که اکثر سرمایه گذاران از وجود این رابطه اگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است، این مقاله به معرفی بازده غیرعادی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها می پردازد.

 

واژگان کلیدی: بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته، بازدهی واقعی، بازدهی مورد انتظار

دانلود تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذی,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری

دانلود مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری دارای 9ص وبا فرمت پی دی اف

چكیده

گردشگری و سفر بخش مهمی از اقتصاد جهانی، بخصوص اقتصاد كشورهای در حال توسعه است. این صنعت راهی مؤثر در توزیع مجدد ثروت، عامل سرعت دهنده در برابری جنسیتی، حفظ فرهنگ و حفاظت از محیط زیست است كه این عوامل از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نیز می باشند. بنگاه های گردشگری می توانند با هدایت و كنترل مصرف كننده با استفاده از شیوه های بازاریابی سبز بر نحوه مصرف و اثرات زیست محیطی تاثیر بگذارند. با برنامه ریزی و ملحوظ کردن تئوری بازاریابی سبز در اجزاء آمیخته بازاریابی خدمات، دستیابی به پایداری زیست محیطی خدمات تضمین شده خواهد بود. برای این منظور نیاز است که ابتدا ترکیب عوامل بازاریابی را که در خدمات گردشگری با آن مواجه هستیم مورد شناسایی قرار دهیم. در این مقاله جدیدترین تركیب آمیخته بازاریابی گردشگری معرفی و رابطه آن با پایداری محیط زیستی خدمات گردشگری به تشریح بیان شده است.

 

 واژگان كلیدی:  بازاریابی سبز، بازاریابی خدمات، گردشگری، محیط زیست

دانلود مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری ,

مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 132 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 

اهرم مالی شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برخی از پژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. هدف از این پژوهش نیز تعیین رابطه عوامل مذکور و همچنین عامل نقدشوندگی دارایی ها با اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین رابطه عوامل مورد بررسی، تعداد 154 شرکت از بین جامعه آماری انتخاب گردید که اطلاعات مورد نیاز آن برای دوره 10 ساله پژوهش (1385-1376) قابل دسترسی بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این مساله است که حدود %65 تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و نقدشوندگی دارایی های شرکت توضیح داده می شود. متغیرهای نرخ بازده دارایی ها و اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر اهرم مالی دارند و سایر متغیرها بر اهرم مالی تاثیر معنی داری ندارند.

 
 
كلید واژه: ساختار سرمایه، اهرم مالی، سودآوری، اندازه شرکت، نقدشوندگی دارایی ها
 

 

دانلود مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت ایشان

بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت ایشان

دانلود بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت  ایشان

بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت  ایشان 
زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی 
ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی
دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 279

بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت  ایشان

مقدمه

 

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان  می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

 وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

 اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا  و اندیشه های یگانه ی دوران را از میان اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد  تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه ی    « شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:

1-   نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟

2-   تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟

3-   جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می  باشد؟

4-   گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟

فرضیه ها:

 با توجه به اینک رضی یک فقیه برجسته و آشنا به ظرایف علوم اسلامی است ولی اشعار خود را مرکب اندیشه های علمی و ادبی و مباحث فلسفی قرارداده و برای بیان مقاصد وتشریح مسائل علمی و عملی بهره های فراوان از آن برده است و در هر جائی که نیاز بوده  به طرح مباحث اخلاقی و مبانی فلسفی انسان شناسی و معادشناسی پرداخته است. سبک منحصربه فرد او در هجویات نمونه ی بازر اخلاق اسلامی است. و یا غزلهای عاری از وصف« می» و توصیف نوازندگان و خوانندگان زیباروی، حاکی از محتوای مکتب و تعالیم عرفانی وی است.

 وی با تأسیس اولین دانشگاه مدرن علوم اسلامی و تربیت شاگردان فاضل و فقهای نامداری چون شیخ  طوسی(ره) و نگارش و گردآوری کتاب گوهربار

« نهج البلاغه» تأثیر انکارناپذیری بر ادبیات جهان اسلام و عرب و ادبای پس از خود برجای گذاشت. لذا او با این اقدام خدمت ارزنده ای به جهان ادبیات و علم و اندیشه ی بشری نمود. ولی کار پرثمر او دچار تردید واقع شده و در برخی از محافل سخن از گردآورنده و یا نگارنده نهج البلاغه به میان می آید که او واقعاً کیست؟

 ما نیز د راین مجموعه با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبیق آن با سبک نوشتاری رضی در کتابهای ماندگارش و با بیان دلایل وشواهد و قرائن ثابت نمودیم که افتخار گردآوری نهج البلاغه همچنان برای رضی بوده و خواهد بود.

 انتساب رضی به خاندان علوی وشرافت ذاتی این خاندان باعث گردید که نیروی عجیبی در رضی بوجود آید و چنان مقتدرانه پا به عرصه گذاشت ک در مطالبه ی علنی حقوق خانوادگی خویش در امر خلافت از هیچ مقامی و منصبی هراس به دل نداشت و لذا جسورانه خلیفه ی عباسی را مورد خطاب قرار می دهد و گاهی هم خواسته های قلبی خود را در قالب ستایش پدر به منصه ی ظهور می رساند.حتی برای ابراز انزجار از خلافت عباسی به خلیفه ی فاطمی که در جد و مرام تا اندازه ای با او مشترک بوده اظهار علاقه و محبت می کند.

فهرست

مقدمه                                                                                                 7-1

باب اول

اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی

فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی                                                 29-9

بخش اول: اوضاع سیاسی                                                                        9

بخش دوم: اوضاع اجتماعی                                                                      15

بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی                                                  19

الف: نقش آل بویه در  نهضت فکری و ادبی قرن چهارم                                 21

ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم                                                       22

1- شعر                                                                                               23

2- نثر                                                                                                 27

3- نقد                                                                                                 28

4- علم لغت                                                                                          28

فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع)                                   77-30

بخش اول: زندگینامه ی سید رضی

الف: ستاره ای از افق بغداد                                                                      30

ب: شجره نامه                                                                                      31

1- پدر( ابواحمد)                                                                                   32

2- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق)                                                        37

3- ناصر کبیر یا فاتح مازندران                                                                38

ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند                                                         39

د: غروبی نابهنگام                                                                                 41

هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی                                            44

بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی                  

الف: اساتید و مشایخ رضی                                                                      49

ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی                56

ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی                     58

د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج»                                      61

هـ: تألیفات                                                                                           63

1-   شعر( دیوان اشعار)                                                                           64

2- سیره نویسی                                                                                     65

3- رسائل( مجموعه ی مکاتبات)                                                              65

4- فقه                                                                                                 65

5- نحو                                                                                                65

6- تفسیر                                                                                              66

الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل                                                         66

ب: معانی القرآن                                                                                    66

7- بلاغت                                                                                            67

الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن                                                        67

ب: نهج البلاغه                                                                                      67

ب1: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟                                                68

 ب2: ادبیات نهج البلاغه                                                                         74

ب3: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه                                     75

باب دوم:                         

 نقد و بررسی دیوان سیدرضی                                                        256-78

فصل اول: دیوان رضی                                                                          79

الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان                                    85

ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان                                                             89

ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان                                        90

فصل دوم: مدایح                                                                                   92

الف: ممدوحان رضی                                                                              94

ب: ساختار قصیده های مدح                                                           109

ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی                                                      114

ج1: شجاعت                                                                                        114

ج2: بخشش و بخشندگی                                                                          116

ج3: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه)                                119

ج4: مقام ومنزلت اجتماعی                                                                      121

ج5: تبریک اعیاد و مناسبتها                                                                    124

ج6: بلیغان در نگاه بلیغ                                                                           125

مدیحه های رضی در یک نگاه                                                                  126

فصل سوم: رثاء« سوگنامه»                                                                   130

الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است                           133

ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (5 مرثیه با بررسی محتوایی آنها) 138

ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان                                 153

د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی                                                       158

هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها                                                      162

هـ 1: سرانجام و سرنوشت انسان                                                               164

هـ 2: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی                                       165

هـ 3:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی                                                        167

هـ 4: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی                                                171

هـ 5: اعلان جنگ با مرگ                                                                       172

هـ 6: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر                       173

نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار                                                       174

فصل چهارم: فخر و حماسه                                                            178

الف: بررسی ساختار فخریات                                                                   181

ب: مضامین فخریه های رضی                                                                 182

ب1:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه)                                       183

ب2: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل                                         189

ب3: قله ی عظمت در کوهسار ادب                                                           195

ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی                                                        197

د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی                                               200

فصل پنجم: غزلیات و حجازیات                                                                204

ترانه های سرزمین یار( حجازیات)                                                            206

الف: بررسی ساختارغزلیات                                                                    210

ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی                                                   213

ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی                                                        215

حجازیات یا ترانه های سرزمین یار:                                                 218

 الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی)                                218

متن و ترجمه غزل« لیلة السفح»                                                               219

نقد وبررسی غزل« لیلة السفح»                                                                224

برگزیده غزل« یا ظبیة البان...»                                                                229

ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات                               232

ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی                                                 233

د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب                                              234

فصل ششم: هجویات                                                                     237

الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی                                               238

1) هجو اخلاقی                                                                                     238

2) هجو سیاسی                                                                                     240

ب: نمونه هایی از هجویات رضی                                                              241

فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها                      

الف: نمای کلی حکمتهای رضی                                                                243

ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی                                                 244

زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی)                                               249

منابع                                                                                                   265

چکیده انگلیسی                                                                                      269

دانلود بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت  ایشان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی آرا و نظرات سید رضی دی دیوان اشعار و زندگی و سرگذشت ایشان ,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین

دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین

دانلود دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین

دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین 
ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها
ویژگیهای اساسی جریان
جریان در دستگاههای تراکمی
جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری
 جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ
جریان در سیستم های انبساطی 
جریان در توربین های محوری 
آزمونهای کارایی توربو ماشین
آزمونهای کارایی آئرودینامیکی
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 2368 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188

دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین

مقدمه:

در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.

هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.

وقتی که اهداف IHPTET نهایت پیشرفت در کارآیی را ارائه می دهد، طبیعت بسیار رقابتی فضای کاری کنونی، افزایش بازده را برای تمام محصولات توربو ماشینی جدید طلب می کند. به خصوص با قیمتهای سوخت که بخش بزرگی از هزینه های مستقیم بهره برداری خطوط هوایی را به خود اختصاص داده است،  SFC، یک فاکتور کارایی مهم برای موتورهای هواپیمایی تجاری می باشد.

اهداف مربوط به کارایی کلی موتور، مستقیما به ملزومات مربوط به بازده آیرودینامیکی مخصوص اجزاء منفرد توربو ماشین تعمیم می یابد. در راستای رسیدن به اهداف مورد نیازی که توسط IHPTET و بازار رقابتی به طور کلی آنها را تنظیم کرده اند، اجزای توربو ماشینها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای مربوط به افزایش بازده، افزایش کار به ازای هر طبقه، افزایش نسبت فشار به ازای هر طبقه، و افزایش دمای کاری، باشند.

بهبودهای چشمگیری که در کارایی حاصل خواهد شد، نتیجه ای از بکار بردن اجزایی است که دارای خواص آیرودینامیکی پیشرفته ای هستند. این اجزا دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به انواع قبلی خود هستند که شامل درجه بالاتر سه بعدی بودن، هم در قطعه و هم در شکل مسیر جریان می باشد.

جریان در توربینهای شعاعی

توربینهای شعاعی با انواع محوری متفاوت هستند. افت فشار بازای هر طبقه بسیار بالاتر از توربین محوری است. جریان در حالیکه بصورت شعاعی و به سمت داخل استاتور حرکت می کند و  زمانیکه به سمت داخل و بصورت شعاعی وارد روتور می شود و سپس به صورت محوری خارج می شود ، تغییرات شعاعی مهمی پیدا می کند.

 توربین های جریانی شعاعی نسبت به انواع محوری مزایایی دارند مثل ساخت آسان، هزینه تولید پایین و بازده خوب درمحدوده وسیعی از شرایط کار.

فهرست مطالب

مقدمه:

ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها:

ویژگیهای اساسی جریان:

جریان در دستگاههای تراکمی:

جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری:

 جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ:

جریان در سیستم های انبساطی: 

جریان در توربین های محوری:

جریان در توربینهای شعاعی

 مدلسازی میدانهای جریان توربو ماشین:

 مراحل مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی

ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیند:

  انتخاب ابزار تحلیلی:

پیش بینی آینده:

   مسیرهای پیش رو در طراحی قطعه:

خلاصه:

مراجع :

بخش دوم

آزمونهای کارایی توربو ماشین

آزمونهای کارایی آئرودینامیکی:

اهداف فصل

طرح کلی بخش:

تست عملکرد اجزا:

تاثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازده

عدد رینولدز:

تست عملکرد توربو ماشین ها:

روش تحلیل تست:

روش تست کردن:

اطلاعات عملکردی مورد نیاز:

اندازه گیری های مورد نیاز:

طراحی ابزار و استفاده از آنها:

اندازه گیری فشار کل:

اندازه گیری های فشار استاتیک:

اندازه گیری های درجه حرارت کل:

بررسی های شعاعی:

Rakeهای دنباله:

سرعتهای چرخ روتور:

اندازه گیریهای گشتاور:

اندازه گیریهای نرخ جریان جرم:

اندازه گیریهای دینامیکی:

شرایط محیطی:

سخت افزار تست:

ملاحظات طراحی وسایل:

نیازهای وسایل:

ابزارآلات بازده:

اندازه گیریهای فشار

اندازه گیریهای دما:

اندازه گیریهای زاویه جریان

روشهای تست و جمع آوری اطلاعات

پیش آزمون:

فعالیتهای روزانه قبل از آزمون:

در طی آزمون:

روشهای آزمون:

ارائه اطلاعات:

تحلیل و کاهش اطلاعات:

دبی اصلاح شده:

سرعت اصلاح شده:

پارامترهای بازده:

ارائه اطلاعات:

نقشه های کارایی:

مشخص کردن حاشیه استال (stall margin)

مراجع

 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدایی

 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی جزء به جزء

قابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربو ماشینها.

 مدلسازی فیزیک جریان

 معادلات حاکم و شرایط مرزی

 مدلسازی اغتشاش و انتقال:

 تحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره ها:

  مدل سازی هندسی :

 عملکرد ابزار تحلیلی:

دانلود دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین ,

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون mmpt

دانلود پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون mmpt
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t


چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ضعف‌روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی و زنان دارای زندگی عادی شهرستان ابهر از طریق پرسش ناسر m.m.p.I است كه فرضیه عنوان شده عبارت است از اینكه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی است جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35-30 ساله است كه دارای زندگی عادی و دارای اختلالات و مشكل در زندگی هستند كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده كه آزمون بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه ضعف روانی در بین زنان دارای اختلالات و مشكلات خانوادگی بیشتر از زنان دارای زندگی عادی هستند . 

فهرست 

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده                                                                                       1

فصل اول: كلیات تحقیق                                                             2

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                5

سوال مسئله                                                                              6

اهداف تحقیق                                                                              6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             6

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                      8

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی                                                       9

اختلال وسواس-بی اختیاری                                                                 19

تعریف                                                                                      19

شكل گیری وسواس در جریان تحول                                                     25

ضوابط تشخیصی اختلال وسواس-بی اختیاری بر اساس DSMIV                   33

دیدگاههای نظری درباره ی اختلال وسواس-بی اختیاری                          35

الگوی زیستی شناختی اختلالهای وسواس-بی اختیاری                            49

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی                                                                  52

الگوهای غریزی                                                                                   54

مكانیزمها و كنشهای فعالیت جانشینی                                                    55

فعالیت های جانشینی در انسان                                                    56

آیینهای وسواسی                                                                                 57

رهنمودهایی در زمینه درمانگری                                                  59

درمانگری شناختی-رفتاری                                                                  63

دارو درمانگری                                                                          66

نتیجه گیری كلی درباره شیوه های درمانگری                                         68

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور                                            69

فصل سوم: تعیین روش تحقیق                                                  71

متغییرهای تحقیق                                                                                 72

جامعه مورد مطالعه                                                                    73

حجم نمونه                                                                                73

روش نمونه گیری                                                                      73

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                        74

روش تحقیق                                                                              75

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              76

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                     77

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون                                        78

جدول 2-4 : مقایسه ضعف روانی                                                         81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                 82

بحث و نتیجه گیری                                                                     83

پیشنهادات                                                                                 86

محدودیت                                                                                   87

ضمائم پرسشنامه m.m.p.I                                                               88

پاسخنامه                                                                                  94

منابع-ماخذ                                                                                95

دانلود پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طریق آزمون m.m.p.t


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی شهرستان ابهر از طری,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

دانلود پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده
انواع روان كننده ها
موارد استفاده روغتهای روان كننده
وظایف روغنهای روان كننده
خواص ضروری روغنهای روان كننده
تركیبات روغنهای روان كننده معدنی
آزمایشات مربوط به روغنهای روان كننده
ارگانها و سازمانها و مؤسسات ذیربط در كیفیت روغنها
طبقه بندی ها و استانداردهای روغن
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 1974 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

مقدمه

روغنهای روان كننده (Lubricating Oils) معدنی كه منشاء آنها از نفت خام است، كالاهای نسبتاً ارزانی هستند كه در موتورها و ماشین آلات صنعتی بسیار گرانقیمت مورد استفاده قرار می گیرند و اثر مستقیم روی كارآئی و عمر این دستگاهها دارند، لذا باید برای ایجاد اطمینان در عملكرد صحیح ماشین‌آلات، كیفیت روغن‌های مصرفی كاملاً مناسب باشد. ولی متأسفانه بسیار دیده شده است كه به این امر مهم، حتی توسط متخصصین فنی نیز توجه كافی نمی‌شود و در كشور ما، خیلی كمتر از آنچه شایسته است، به كیفیت روغن و طریقه كنترل آن، بها داده شده است.

هدف نگارنده این است كه خوانندگان آن، ضمن آشنایی با تولید روغنهای روان كننده به ابعاد گوناگون كیفیت روغنها، توجه بیشتری مبذول بفرمایند.

تعاریف متعددی برای كیفیت یك كالا، بعمل آمده است، اما شاید جملة ساده زیر مناسبترین تعریف باشد:

«كیفیت یك محصول، یعنی مناسب بودن آن برای كار برد مورد نظر» یا به زبان انگلیسی:

Quality Is Fitness For Purpose

مصداق این تعریف بخوبی در تجربة آن شخص متجلی است كه گفته بود:

«دریافته ام كه بهترین كره، بدترین روغن برای ساعت من است». در این مثال، دیده می شود كه چطور دو صفت متضاد بهترین و بدترین، به كیفیت یك كالا، در رابطه و با توجه به كاربردهای خاص آن كالا، قابل اطلاق گشته است.

كنترل كیفیت، امروزه یك مفهوم ارزشمند و دانشی بسیار پیشرفته است. برخلاف تصور بسیاری از مردم، كه از كنترل كیفیت، برداشتنی محدود و در حد بازرسی یا Inspection (كه بخشی از كنترل كیفیت است)، دارند، این اصطلاح مفهومی وسیع و عمیق را در بر دارد. كیفیت، در واقع، مجموعه ای از فعالیتهائی است كه یك كالا را از نقطه شروع تقاضای آن در بازار، در مرحلة طراحی و تولید و عرضة آن به بازار، تا عكس العملهای مصرف كنندگان و اثرات آن بر طراحی مجدد و نحوة تولید محصول، دربرمی‌گیرد.

علاوه بر مطالبی كه ذكر آنها گذشت، روغنهای روان كننده از یك لحاظ دیگر نیز بسیار پیچیده‌تر از سایر فرآورده های نفتی هستند. روغنهای روان كننده در كاربردهای متعددی كه دارند، باید وظائف متنوعی را جامة عمل بپوشانند و برای این منظور باید خواص معینی را دارا باشند. آنچه كه از نفت خام تحت عنوان روغن حاصل شده و روغن پایه نامیده می شود، فقط قادر است بعضی از وظائف ضروری روغنهای موتور و ماشین آلات صنعتی را عملی نماید و بقیه خواص لازم به وسیلة یك سری مواد شیمیائی ویژه كه مواد افزودنی (additives) نامیده می‌شوند و به مقدار حدود متوسط 3 تا 10 درصد به روغنها اضافه می شوند، به وجود می آیند. این مواد شیمیائی نیز انواع بسیار متعدد و متنوعی دارند و نیز به نسبتهای متغیر به روغن ها افزوده می‌گردند. لذا ملاحظه می شود كه روغنهای روان كننده از لحاظ ساختمان شیمیائی، چه مجموعة پیچیده ای را تشكیل می دهند.

از همة صحبتهای فوق نتیجه می شود كه كیفیت روغهای روان كننده را نمی توان مانند كالاهای معمولی به كمك خواص فیزیكی، و یا مانند مواد شیمیائی دیگر به وسیلة خواص فیزیكی و آنالیز شیمیائی، پیش بینی نمود. به عبارت دیگر بین خواص فیزیكی و شمیائی (آنالیز شیمیائی) روغنها و كارآئی آنها در عمل، رابطة معین و ثابتی وجود ندارد. چه بسا دیده شده است كه دو روغن مختلف كه از لحاظ خواص فیزیكی و آنالیز شیمیائی (انواع و درصد عناصر) یكسان بوده اند، در عمل، دو نوع عملكرد (كیفیت و كارآئی) بسیار متفاوت (یكی قابل قبول و دیگری مردود) داشته اند.

فهرست

عنوان

صفحه

 

مقدمه

 

 

فصل اول

 

مقدماتی راجع به روغنهای روان كننده، آزمایشات و كیفیت آنها

 

انواع روان كننده ها

 

موارد استفاده روغتهای روان كننده

 

وظایف روغنهای روان كننده

 

خواص ضروری روغنهای روان كننده

 

تركیبات روغنهای روان كننده معدنی

 

آزمایشات مربوط به روغنهای روان كننده

 

ارگانها و سازمانها و مؤسسات ذیربط در كیفیت روغنها

 

طبقه بندی ها و استانداردهای روغن

 

 

فصل دوم

 

مواد افزودنی به روغنهای روان كننده

 

منابع قلیائیت و اثرات آن در روغنها

 

خواص و فرمولهای انواع ادتیوهای مصرفی در روغنها

 

 

1- افزایش دهنده های اندیس ویسكوزیته

 

2- معلق كننده ها

 

3- پاك كننده ها

 

4- بازدارنده های اكسیداسیون

 

5- مواد افزودنی ضد زنگ زدگی

 

6- مواد افزودنی ضد سائیدگی

 

7- بهبود دهنده های اصطكاك

 

8- پائین آورنده های نقطه ریزش

 

9- بازدارنده های كف

 

چگونگی كنترل روغنها ضمن كار

 

بررسی علل اضمحلال مواد افزودنی

 

تعاریف و اصطلاحات مرسوم در قلمرو كنترل كیفیت روغنها

 

فهرست منابع

 

دانلود پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده ,

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی


چکیده :

پژوهش حاضر باعنوان بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی خود کار آمدی انجام گرفته است . فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه این دو متغیر مذکور بوده است به منظور انتخاب ، نمونه مناسب از روش نمونه گیریی تصادفی طبقه ای استفاده شده است و ابزار پژوهش ها دو آزمون بود . آزمون های ارزش های  شخصی pvq برای سنجش سخت رویی 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کار شناسی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در تابستان 85 اجرا گردیده است طبق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای داده ها ی توصیفی زیر به دست آمد 75% دختر 25% پسر ، 50% مشاوره و راهنمایی ، 50% روان شناسی عمومی ، 37% شاغل و 63% غیر شاغل که همگی دانشجو دوره کارشناسی بودند .

در پژوهش ما سه فرضیه مد نظر بود :

1)بین سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد

2) بین دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد

3) بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد .

از فرمول آماری ضریب همبستگی پیرسون (r) جهت تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر و فرمول آماری (t) جهت معنا دار بودن بین دو متغیر هر سه فرضیه را آزمون کردیم که نتایج زیر به دست آمد . در فرضیه اول با توجه به میزان همبستگی بالا دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف ) رد فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین سخت رویی روان شناختی و باورها ی خود کار آمدی رابطه معنی داری وجود دارد و در فرضیه دوم با توجه به میزان همبستگی پایین بین دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف) رد و فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین دختران وپسران در سخت رویی رابطه معنی دار ی وجود دارد و این میزان در دختران بیشتر از پسران است .

البته به علت کم بودن تعداد نمونه و بر گزاری آزمون در شرایط نامطلوب و یا تأثیر گذار ی عواملی کهاز کنترل پژوهشگر خارج بود نم یتوان به طور قطع به عدم وجود رابطه بین سخت رویی و خود کار آمدی رأی داد . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چكیده                                                                                                 1

فصل اول : کلیات                                                                                                       3

مقدمه                                                                                                  4

طرح مسئله و چهار چوب نظری آن                                                            7

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                       11

اهداف پژوهش                                                                                      12

فرضیه های پژوهش                                                                               12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                              13

تعریف واژه ها                                                                                      14

باورهای خود كارآمد                                                                              15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش                                                                        17

مقدمه فصل دوم                                                                                    18

سخت رویی                                                                                         19

مکانیزم های مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری               26

سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی                                                   29

سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک                                                     32

سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه                                                       34

سخت رویی و بیماری                                                                            36

نقش سخت رویی در فراسوی استرس ، سلامت و بیماری                             37

چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی                                  38

اکتسابی بودن سخت رویی                                                                      40

پیشینه تحقیق                                                                                        44

خود کار آمدی                                                                                      46

ابعاد خود کار آمدی ادراک شده                                                               49

منابع باورهای خود کار آمدی                                                                  49

دستاوردهای عملکرد                                                                     50

تجربه جانشینی                                                                                     50

ترغیب کلامی                                                                                        51

حالت های فیزیولوژیکی                                                                          51

تأثیر زمینه های فرهنگی ، اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی                    52

نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه                    54

پیشینه تحقیق 2                                                                                    57

باورهای منفی اولین کلید برای شکست                                                       60

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                           63

مقدمه فصل سوم                                                                                   64

جامعه آماری                                                                                        65

روش نمونه گیری                                                                                  66

ابزار تحقیق                                                                                          66

پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                                                     67

تاریخچه                                                                                              67

اعتبار از طریق همبستگی                                                                        69

پایانی pvq                                                                                          70

دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                                   72

دستورالعمل تکمیل pvq                                                                          73

اجرای pvq                                                                                          73

جمع آوری pvq                                                                                    74

نمره گذاری pvq                                                                                   75

نمره های فرعی و هنجار ها                                                                      77

تفسیر نمره های فرعی                                                                            77

روش جمع آوری اطلاعات                                                                       78

شیوه تجزیه و تحلیل آماری                                                                     79

فصل چهارم : داده های تحلیل                                                                                80

مقدمه فصل چهارم                                                                                 81

جدول 1-4                                                                                           83

جدول 2-4                                                                                           86

جدول 3-4                                                                                           89

جدول 4-4                                                                                           99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                                              93

مقدمه فصل چهارم                                                                                 94

بحث و نتیجه گیری                                                                                96

محدودیت های پژوهش                                                                           99

پیشنهادات پژوهش                                                                                101

منابع                                                                                                   103

پیوست                                                                                                106

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ,

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 432 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  - تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی كاركنان و مدیران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه برابر با 120 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 13 عامل موثر در جذب منابع مالی در بانک کشاورزی در استان مرکزی از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل " کاهش قیمت تمام شده‌ی خدمات بانکی ناشی از کاهش زمان دستیابی به خدمات موجود در سیستم بانکی" دارای بالاترین اولویت است .

کلمات کلیدی: جذب منابع مالی ، آمیخته بازاریابی

مقدمه

در دنیای تجارت رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان از عوامل كلیدی است كه بانک هابه دنبال آن هستند. مشتریان راضی و وفادار به بانک ، درآمد پایداری را به ارمغان می آورد.لذا بانک ها در راستای توجه به مشتری و تأمین رضایت آنان به مؤلفه هایی نظیر شناخت مشتری، روابط با مشتری، تعیین روش های تأمین رضایت و تهیه کالا وخدمات مناسب در جهت رفع نیازهای آنان اهمیت خاصی قائل هستند، زیرا مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است(اکرامی، 1389).

قسمتی از متن

آمیخته بازاریابی یکی از برنامه های بازاریابی است که  بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت، غلبه کرد و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را در مقابل ۴p حفظ کنند (گرانروس[1]، ۱۹۹۷،ص۳۲۳). آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است.


[1] Gronroos

تجهیز و جذب منابع مالی بانکی

در  بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع مالی بانک‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (دلاور،1387).

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازار های مالی هستند و سرمایه موجود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، وام های اعطایی آنها و منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی در کشور است. بنابراین فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و استفاده از بازار یابی برای تحقق اهدافشان بسیار موثر است. در چند سال اخیر که تعداد بانکها و موسسات تنوع قابل ملاحظه ای یافته، نیاز به بکارگیری متغیرهای بازار یابی بیشتر شده و بانک ها در تلاش هستند تا از راههای مناسب بازار یابی برای افزایش منابع و جذب بیشتر مشتریان تلاش نمایند که در این میان بانک کشاورزی در کنار رقبای خود به بررسی راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر منابع وبازار یابی مناسب در جهت افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری افراد در بانکها می پردازد.

فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق.. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1- 4- اهداف پژوهش.... 8

1-5. سؤالات پژوهش.... 8

1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 9

1-6-1.تعاریف نظری.. 9

1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی.. 9

1-6-1-2.آمیخته بازاریابی.. 9

1-7. قلمرو تحقیق: 10

فصل دوم مطالعات نظری.. 11

2-1. مقدمه. 12

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری.. 14

2-3 . اصول اساسی صنعت بانکداری.. 15

2-4 . بازار یابی.. 16

2-5 . اقدامات بانکها در امر بازار یابی.. 17

2-6 . مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع مالی.. 18

2- 7. عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع.. 20

2-7-1 . عوامل خدماتی.. 21

2-7-2 . عوامل مالی.. 23

2-7-3 . عوامل ارتباطی و انسانی.. 24

2-7-4. عوامل و شرایط فیزیکی.. 27

2-8 . آمیزه بازاریابی.. 28

2-9 . آمیخته بازار یابی خدمات بانکی.. 34

2-10. خدمت یا محصول.. 35

2-11. ابعاد آمیخته بازاریابی محصول.. 36

اهداف قیمت گذاری.. 43

ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت... 46

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ 47

مکان. 48

ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان). 49

مدیریت کانال توزیع.. 51

ترفیع  53

ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ.. 54

محدودیتهای مدل آمیخته بازاریابی.. 59

تاریخچه بانک کشاورزی.. 62

پیشینه پژوهش.... 67

فصل سوم روششناسی تحقیق.. 77

3-1. روش تحقیق.. 78

3-3. جامعه آماری.. 79

3-4. نمونه آماری.. 79

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات... 79

3-5-1. ابزار گردآوری دادهها 79

3-6. روایی و پایایی.. 80

3-7-1. آلفای کرونباخ.. 80

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 81

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها: 82

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-2-1- مدرک تحصیلی.. 83

4-2-2-سن.. 85

4-2-3- جنسیت... 86

4-3  آمار استنباطی.. 87

پاسخ به سوالات تحقیق.. 87

بخش اول : تکنیک دلفی.. 87

مرحله اول : تحلیل پاسخ های پرسشنامه اول.. 87

مرحله دوم :سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی.. 91

مرحله سوم : سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع ). 94

بخش دوم : تایید شاخص ها با استفاده از ازمون تی.. 96

بخش سوم : الویت بندی معیارهای جذب منابع مالی با استفاده از تکنیک تاپسیس.... 99

گام اول: ایجاد ماتریس تصمیمگیری: 99

گام دوم: بهنجار كردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن): 101

گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزن: 102

گام چهارم: تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی: 103

گام پنجم: محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی: 104

گام ششم: محاسبه میزان نزدیكی هر كدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی: 104

گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها: 104

4-4  جمع بندی.. 106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات: 107

5-1 مقدمه. 108

5-2 مروری بر فصل های گذشته. 108

5-3 نتایج تحقیق.. 108

5-3-1 نتایج حاصل از الویت بندی عوامل موثر در جذب منابع مالی براساس مدل آمیخته بازاریابی: 109

5-4 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین: 110

پیشنهادات... 111

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 111

5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 114

5-5 محدودیتهای تحقیق.. 114

منابع.. 115

منابع خارجی.. 120

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک,

<-BloTitle->
<-BloText->