خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 12 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک
دسته بندی کسب و کار
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

کاراموژی در ایران تکنیک 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                        1

برخی از استانداردهای تابلوها                                                            2

تعاریف تابلو ها                                                                    4

شرایط كار عادی                                                                           6

اطلاعات و لوح ویژگیها                                                          9

اینترلاكها                                                                                    10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها                                                      12

علائم به كار رفته                                                                           13

كات اوت فیوز – برقگیر                                                                   19

سكسیونر قابل قطع زیر بار                                                               20

تابلوی ان – اف                                                                    21

باردهی ترانسفورماتور                                                                      22

تنظیم ولتاژ                                                                                  26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت                                        30

روشهای خشك كردن ترانسها                                                           35

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

تابلو باید ساخت كارخانه و مطابق استاندارد های ملی یا بین المللی معتبر باشد .

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

تعاریف :

1-   تابلو تمام بسته : عبارتست از مجموعه سوار شده در شركت كه تمام جوانب آن ، جزء سطح نصب كه ممكن است باز باشد به نحوی بسته باشد ، كه حداقل درجه حفاظت IP20  داشته باشد .

2-   تابلو تمام بسته ایستاده : منظور تابلویی كه دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سر كابل و سیم و غیره كلاً از طرف جلو تابلو پذیر باشد و شامل یك یا چند سلول می باشد .

3-   تابلو ایستاده دسترسی از پشت : عبارت است از تابلویی كه وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها از سمت جلو تابلو انجام می شود ، ولی دسترسی برای تعویض وسایل و اتصال كابلها و … از پشت تابلو امكانپذیر است .

ابعاد تابلو :

 ......

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کاراموژی در ایران تکنیک ,

تاريخ : 12 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک
دسته بندی کسب و کار
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

کاراموژی در ایران تکنیک 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                        1

برخی از استانداردهای تابلوها                                                            2

تعاریف تابلو ها                                                                    4

شرایط كار عادی                                                                           6

اطلاعات و لوح ویژگیها                                                          9

اینترلاكها                                                                                    10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها                                                      12

علائم به كار رفته                                                                           13

كات اوت فیوز – برقگیر                                                                   19

سكسیونر قابل قطع زیر بار                                                               20

تابلوی ان – اف                                                                    21

باردهی ترانسفورماتور                                                                      22

تنظیم ولتاژ                                                                                  26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت                                        30

روشهای خشك كردن ترانسها                                                           35

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

تابلو باید ساخت كارخانه و مطابق استاندارد های ملی یا بین المللی معتبر باشد .

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

تعاریف :

1-   تابلو تمام بسته : عبارتست از مجموعه سوار شده در شركت كه تمام جوانب آن ، جزء سطح نصب كه ممكن است باز باشد به نحوی بسته باشد ، كه حداقل درجه حفاظت IP20  داشته باشد .

2-   تابلو تمام بسته ایستاده : منظور تابلویی كه دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سر كابل و سیم و غیره كلاً از طرف جلو تابلو پذیر باشد و شامل یك یا چند سلول می باشد .

3-   تابلو ایستاده دسترسی از پشت : عبارت است از تابلویی كه وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها از سمت جلو تابلو انجام می شود ، ولی دسترسی برای تعویض وسایل و اتصال كابلها و … از پشت تابلو امكانپذیر است .

ابعاد تابلو :

 ......

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کاراموژی در ایران تکنیک ,

تاريخ : 12 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک
دسته بندی کسب و کار
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

کاراموژی در ایران تکنیک 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                        1

برخی از استانداردهای تابلوها                                                            2

تعاریف تابلو ها                                                                    4

شرایط كار عادی                                                                           6

اطلاعات و لوح ویژگیها                                                          9

اینترلاكها                                                                                    10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها                                                      12

علائم به كار رفته                                                                           13

كات اوت فیوز – برقگیر                                                                   19

سكسیونر قابل قطع زیر بار                                                               20

تابلوی ان – اف                                                                    21

باردهی ترانسفورماتور                                                                      22

تنظیم ولتاژ                                                                                  26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت                                        30

روشهای خشك كردن ترانسها                                                           35

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

تابلو باید ساخت كارخانه و مطابق استاندارد های ملی یا بین المللی معتبر باشد .

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

تعاریف :

1-   تابلو تمام بسته : عبارتست از مجموعه سوار شده در شركت كه تمام جوانب آن ، جزء سطح نصب كه ممكن است باز باشد به نحوی بسته باشد ، كه حداقل درجه حفاظت IP20  داشته باشد .

2-   تابلو تمام بسته ایستاده : منظور تابلویی كه دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سر كابل و سیم و غیره كلاً از طرف جلو تابلو پذیر باشد و شامل یك یا چند سلول می باشد .

3-   تابلو ایستاده دسترسی از پشت : عبارت است از تابلویی كه وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها از سمت جلو تابلو انجام می شود ، ولی دسترسی برای تعویض وسایل و اتصال كابلها و … از پشت تابلو امكانپذیر است .

ابعاد تابلو :

 ......

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کاراموژی در ایران تکنیک ,

تاريخ : 12 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک

کاراموژی در ایران تکنیک
دسته بندی کسب و کار
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

کاراموژی در ایران تکنیک 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                        1

برخی از استانداردهای تابلوها                                                            2

تعاریف تابلو ها                                                                    4

شرایط كار عادی                                                                           6

اطلاعات و لوح ویژگیها                                                          9

اینترلاكها                                                                                    10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها                                                      12

علائم به كار رفته                                                                           13

كات اوت فیوز – برقگیر                                                                   19

سكسیونر قابل قطع زیر بار                                                               20

تابلوی ان – اف                                                                    21

باردهی ترانسفورماتور                                                                      22

تنظیم ولتاژ                                                                                  26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت                                        30

روشهای خشك كردن ترانسها                                                           35

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

تابلو باید ساخت كارخانه و مطابق استاندارد های ملی یا بین المللی معتبر باشد .

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

تعاریف :

1-   تابلو تمام بسته : عبارتست از مجموعه سوار شده در شركت كه تمام جوانب آن ، جزء سطح نصب كه ممكن است باز باشد به نحوی بسته باشد ، كه حداقل درجه حفاظت IP20  داشته باشد .

2-   تابلو تمام بسته ایستاده : منظور تابلویی كه دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سر كابل و سیم و غیره كلاً از طرف جلو تابلو پذیر باشد و شامل یك یا چند سلول می باشد .

3-   تابلو ایستاده دسترسی از پشت : عبارت است از تابلویی كه وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها از سمت جلو تابلو انجام می شود ، ولی دسترسی برای تعویض وسایل و اتصال كابلها و … از پشت تابلو امكانپذیر است .

ابعاد تابلو :

 ......

دانلود کاراموژی در ایران تکنیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کاراموژی در ایران تکنیک ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
دانلود مقاله برق

دانلود مقاله برق

دانلود دانلود مقاله برق

دانلود مقاله برق
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

دانلود مقاله برق

بخشهایی از متن:
اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال 1831م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال 1878م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی های گازی و سیستم های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می کرد که بطور منطقه ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه های تولید توان اضافی می بایست نصب می شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند.
نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود.
نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر کردن ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان 4/3 می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال 1887م در 30 حق انحصاری اختراع به ثبت رساند.
...

انرژی الکتریکی در حال حاضر

امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود.

برق اضطراری

تعریف

برق اضطراری : توان الکتریکی ای که توسط یک منبع متناوب ایجاد شده و به عنوان یک پشتیبان برای منبع برق اولیه در باس اصلی یا یک زیر باس مقرر نیروگاه به کار می رود.
یک واحد خارج از خط (offline)، بین منبع برق اولیه و بار فنی بحرانی، ایزولاسیون بوجود می آورد در حالی که یک واحد روی خط (online) چنین ایزولاسیونی را بوجود نمی آورد.

دانلود دانلود مقاله برق


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود مقاله برق ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله برونشیت لاتین

مقاله برونشیت ( لاتین Bronchiectasis)

دانلود مقاله برونشیت لاتین

مقاله برونشیت لاتین
مقاله برونشیت
Bronchiectasis
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مقاله برونشیت لاتین


Title:

What Is Bronchiectasis?
What Causes Bronchiectasis?
What Are the Signs and Symptoms of Bronchiectasis?
How Is Bronchiectasis Treated?
Resources

................................................................................
What Is Bronchiectasis?
Bronchiectasis (bron-kee-ek'-tas-is) is a lung disease that usually results from an infection or other condition that injures the walls of the airways in your lungs. The airways are the tubes that carry air in and out of your lungs.
This injury is the beginning of a cycle in which your airways slowly lose their ability to clear out mucus. The mucus builds up and creates an environment in which bacteria can grow. This leads to repeated serious lung infections. Each infection causes more damage to your airways.
Over time, your airways become stretched out, flabby, and scarred. They can no longer move air in and out.
This can affect how much oxygen reaches your body organs. If your lungs cannot move enough oxygen into your body, bronchiectasis can lead to serious illness, including heart failure.
Bronchiectasis can affect just one section of one of your lungs or many sections of both lungs.
Bronchiectasis usually begins in childhood, but symptoms may not appear until months or even years after you have started having repeated lung infections.
There are two types of bronchiectasis:
•    Congenital bronchiectasis usually affects infants and children. It results from a problem in the development of the lungs in the fetus.
Acquired bronchiectasis occurs in adults and older children. It is more common.

دانلود مقاله برونشیت لاتین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله برونشیت لاتین ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه

مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه

دانلود مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه

مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه

فهرست:

بعثت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)

واقعیت ‏بعثت از نگاه علی علیهم السلام

رسول راستین در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام

پیامبر خدا(ص) از زبان امام على(ع(

منابع

...............................................................................

بخشهایی از متن:

بعثت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم)

بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت، مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. کلمه بعثت به معنای «برانگیخته شدن» بوده و در اصطلاح به مفهوم فرستاده شدن انسانی از سوی خداوند متعال برای هدایت دیگران می‌باشد. همانطور که از روایات اسلامی و مطالعات تاریخی برمی‌آید، مسأله بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ادیان الهی با برخی از خصوصیات و نشانه‌ها، قبل از ظهور آن حضرت، مطرح بوده و بسیاری از اهل کتاب و پاره‌ای از اعراب مشرک نیز با آن آشنایی قبلی داشته‌اند. نوید و بشارت ظهور پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم)، به تصریح قرآن در تورات و انجیل ذکر گردیده و حضرت عیسی (علیه السلام) نیز پس از تصدیق توراتی که به حضرت موسی (علیه السلام) نازل شده بود، به برانگیخته شدن رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بشارت داده است. همچنین در این کتب، حتی به خصوصیات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و یارانشان نیز اشاره شده است.

...

نزول اولین وحی

به عقیده اکثر علمای شیعه، بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز 27 ماه رجب، پنج سال پس از تجدید بنای کعبه، اتفاق افتاد و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این هنگام، چهل سال داشتند.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، طبق رسم خویش چند روزی بود که برای عبادت و تفکر به غار حرا آمده بودند. در روز بیست و هفتم ماه رجب بود که جبرئیل (یکی از چهار فرشته مقرب الهی و مأمور ابلاغ وحی از جانب پروردگار به پیامبران) به سوی ایشان نازل شد. او بازوی پیامبر را گرفت و تکان داد و گفت: ای محمد بخوان. پیامبر فرمود: چه بخوانم؟ جبرئیل آیات آغازین سوره علق را از جانب خداوند نازل نمود:

"بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان مالم یعلم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بخوان به نام پروردگارت که بیافرید. آدمی را از علق بیافرید. بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است. خدایی که به‌وسیله قلم آموزش داد و به آدمی آنچه را که نمی‌دانست، آموخت."

...

دانلود مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بعثت پیامبر ازمظهر نهج البلاغه ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
دانلود مقاله بلوتوث

دانلود مقاله بلوتوث

دانلود دانلود مقاله بلوتوث

دانلود مقاله بلوتوث
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

 دانلود مقاله بلوتوث

 فهرست:

توضیح بلوتوث

Bluetooth (تاریخچه بلوتوث)

بلوتوث چگونه كار می كند ؟

 مزایاى Bluetooth

نصب بلوتوث اكسترنال بر لپتاپ:

تهدیدات امنیتی مرتبط با فن آوری

حفاظت در مقابل تهدیدات

منابع

 


 

بخشهایی از متن:

بلوتوث  : 

وسیله ای که برای برقراری ارتباط بیسیم بین وسایل مختلف بسیار مفید و کارآمد می باشد و اما در مورد بلوتوث :

به تازگی پس از یك سمینار عصرانه به خانه باز گشته اید. Notebook تان در كیف تان قرار دارد ، (PDA (Personal Digital Assistant خود را به كمر بسته اید ، و تلفن همراه تان در جیب جای دارد. در سمینار امروز یادداشتهایی را در Notebook خود نوشته اید . همین كه به خانه می رسید و از كنار چاپگر جوهر افشان خود عبور می كنید ، Notebook ، چاپگر را پیدا می كند و به طور خودكار یادداشتهای سمینار را به چاپگر ارسال می كند و آنها روی كاغذ چاپ می شوند . درهمین حال ، PDA شما كامپیوتر رومیزی را تشخیص می دهد و درخواست می كند كه دفتر تلفن و برنامه روزانه شما را Update شود . هم چنین همه پیامهای ایمیلی را كه ارجهیت آنها را تعیین كرده اید درخواست می كند...
...

Bluetooth از كجا آمد (تاریخچه بلوتوث)


شاید جالب باشد تا از تاریخچه نام Bluetooth هم اطلاع داشته باشیم. این نام از نام یك پادشاه دانماركى به نام Harald Blaatand گرفته شده است. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگلیسى به شكل Bluetooth تلفظ شد كه به معنى دندان آبى است. این پادشاه كه بین سال هاى ۹۴۰ تا ۹۸۶ مى زیست، توانست دانمارك و نروژ را كه در جنگ هاى مذهبى با هم مشكل پیدا كرده بودند متحد كند و از آن پس شهرت زیادى كسب كرد. در واقع تكنولوژى Bluetooth هم بر پایه اتحاد یكپارچه سیستم هاى كامپیوتر در قالبى بدون سیستم تاكید دارد كه نماد كار و تلاش پادشاه دانماركى است. ایده اصلى ایجاد این سیستم در سال ۱۹۹۴ توسط شركت موبایل Ericsson ارائه شد. این شركت به همراه چند شركت دیگر به دنبال یك سیستم ارتباطى بین وسایل الكترونیكى مختلف بودند تا قادر به هماهنگى و سازگارى با هم باشند.........

دانلود دانلود مقاله بلوتوث


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود مقاله بلوتوث ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
دانلود مقاله بلوتوث

دانلود مقاله بلوتوث

دانلود دانلود مقاله بلوتوث

دانلود مقاله بلوتوث
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

 دانلود مقاله بلوتوث

 فهرست:

توضیح بلوتوث

Bluetooth (تاریخچه بلوتوث)

بلوتوث چگونه كار می كند ؟

 مزایاى Bluetooth

نصب بلوتوث اكسترنال بر لپتاپ:

تهدیدات امنیتی مرتبط با فن آوری

حفاظت در مقابل تهدیدات

منابع

 


 

بخشهایی از متن:

بلوتوث  : 

وسیله ای که برای برقراری ارتباط بیسیم بین وسایل مختلف بسیار مفید و کارآمد می باشد و اما در مورد بلوتوث :

به تازگی پس از یك سمینار عصرانه به خانه باز گشته اید. Notebook تان در كیف تان قرار دارد ، (PDA (Personal Digital Assistant خود را به كمر بسته اید ، و تلفن همراه تان در جیب جای دارد. در سمینار امروز یادداشتهایی را در Notebook خود نوشته اید . همین كه به خانه می رسید و از كنار چاپگر جوهر افشان خود عبور می كنید ، Notebook ، چاپگر را پیدا می كند و به طور خودكار یادداشتهای سمینار را به چاپگر ارسال می كند و آنها روی كاغذ چاپ می شوند . درهمین حال ، PDA شما كامپیوتر رومیزی را تشخیص می دهد و درخواست می كند كه دفتر تلفن و برنامه روزانه شما را Update شود . هم چنین همه پیامهای ایمیلی را كه ارجهیت آنها را تعیین كرده اید درخواست می كند...
...

Bluetooth از كجا آمد (تاریخچه بلوتوث)


شاید جالب باشد تا از تاریخچه نام Bluetooth هم اطلاع داشته باشیم. این نام از نام یك پادشاه دانماركى به نام Harald Blaatand گرفته شده است. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگلیسى به شكل Bluetooth تلفظ شد كه به معنى دندان آبى است. این پادشاه كه بین سال هاى ۹۴۰ تا ۹۸۶ مى زیست، توانست دانمارك و نروژ را كه در جنگ هاى مذهبى با هم مشكل پیدا كرده بودند متحد كند و از آن پس شهرت زیادى كسب كرد. در واقع تكنولوژى Bluetooth هم بر پایه اتحاد یكپارچه سیستم هاى كامپیوتر در قالبى بدون سیستم تاكید دارد كه نماد كار و تلاش پادشاه دانماركى است. ایده اصلى ایجاد این سیستم در سال ۱۹۹۴ توسط شركت موبایل Ericsson ارائه شد. این شركت به همراه چند شركت دیگر به دنبال یك سیستم ارتباطى بین وسایل الكترونیكى مختلف بودند تا قادر به هماهنگى و سازگارى با هم باشند.........

دانلود دانلود مقاله بلوتوث


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود مقاله بلوتوث ,

تاريخ : 27 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله انگلیسی بهره وری

مقاله انگلیسی بهره وری

دانلود مقاله انگلیسی بهره وری

مقاله بهره وری
Productivity
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مقاله انگلیسی بهره وری

Productivity

In economics, productivity is the amount of output created (in terms of goods produced or services rendered) per unit input used. For instance, labour productivity is typically measured as output per worker or output per labour-hour. With respect to land, the "yield" is equivalent to "land productivity". Within Capitalism, productivity increases lead to higher standards of living for the general popualtion. As Henry Hazlitt explains in Economics in One Lesson, increasing production reduces prices, and therefore goods become more widely available. Automobiles for example, where hand made initially, and only available to the wealthy. As productivity increased, and the price of automobiles fell, they became widely available to the general population.
Contents

[hide]

    1 Measures of factor productivity
    2 Productivity studies
    3 Increases in productivity
    4 Labour productivity
    5 Marx on productivity
    6 See also
    7 External links

Measures of factor productivity

Some economists write of "capital productivity" (output per unit of capital goods employed), the inverse of the capital/output ratio. "Total factor productivity," sometimes called multifactor productivity, also includes both labor and capital goods in the denominator (weighted by their incomes).

Unlike labor productivity, the calculation of both capital productivity and total factor productivity is dependent on a number of doubtful assumptions and is subject to the Cambridge critique. Even measures of land and labor productivity should be used only when conscious of the role of the heterogeneity of these inputs to the production process.

دانلود مقاله انگلیسی بهره وری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله انگلیسی بهره وری ,

<-BloTitle->
<-BloText->